2021-01-22 10:42Pressmeddelande

Väsbyhem nominerad till Kundkristallen 2021

Väsbyhem är i år nominerade inom kategorin Produktindex i klassen 4000+ lägenheter. Väsbyhem är i år nominerade inom kategorin Produktindex i klassen 4000+ lägenheter.

Väsbyhems årliga kundundersökning genomfördes i september 2020 och skickades ut till ca 2 300 hyresgäster. Den 21 januari 2021 tog Väsbyhem emot beskedet att undersökningens resultat lett till en nominering i Kundkristallen, en branschtävling där Sveriges hyresgäster utser vinnarna. – Det här är stort, säger Joakim Bysell, förvaltningschef på Väsbyhem.

Undersökningen vänder sig till hyresgäster hos en mängd svenska fastighetsbolag, såväl privata som kommunala. Undersökningen har två huvudområden: Service och Produkt och frågorna spänner över flera områden som exempelvis service, trivsel, trygghet, lägenhetens standard, källsorteringsmöjligheter och trafikmiljö. – Vårt mål är att ha Sveriges nöjdaste kunder 2022, det genomsyrar allt vi gör, säger Joakim Bysell, förvaltningschef på Väsbyhem. Även förra året mottog företaget en vinst i Kundkristallen i kategorin ”Högsta lyftet inom Serviceindex”.

Kundens röst del i verksamhetsstyrningen
Väsbyhems nominering till Kundkristallen 2021 är inom området ”produktindex” vilket omfattar nöjdhet kring boende- och utemiljön. – Vi mäts på parametrar som exempelvis underhåll, inomhusklimat och bostadsområdet som är viktiga delar för kundens boendeupplevelse, säger Joakim. Företaget har arbetat hårt med en kvalitetshöjning i alla led och Joakim tillägger att betygshöjningar blir svårare ju högre upp i betygsskalan man når: - Det handlar just nu om att skruva på vissa av våra åtgärder och fortsätta på inslagen väg och vara uthållig när det gäller andra. Trots detta har Joakim, som är ansvarig för kundundersökningen hos Väsbyhem, sett betyget höjas från år till år. Han förklarar detta med att företaget använder resultatet som en tongivande del i sin verksamhetsstyrning: – Kundens röst är högt prioriterad i analys, beslut, planering och processer hos oss på Väsbyhem, så det är klart att jag blir extra stolt när jag ser att det arbete vi gör ger resultat där det räknas, hos våra hyresgäster.

Prisutdelningsceremoni 11 februari
Den 11 februari hålls en digital prisceremoni när priser inom sju olika kategorier delas ut, bl a inom ”Serviceindex”, ”Bästa nyproduktion” och ”Högsta produktindex”, den senare kategorin inom vilken Väsbyhem tillsammans med AB Skövdebostäder och Lunds Kommuns Fastighets AB, är nominerade. Totalt ska 15 vinnare koras bland ca 45 nomineringar. Och ett eventuellt pris välkomnar Joakim varmt: – En utmärkelse av det här slaget ger ett fint signalvärde för alla våra medarbetare som gör ett fantastiskt jobb dagligen; ungefär hälften av vår styrka jobbar i våra områden och möter våra hyresgäster; den andra halvan arbetar med att förbättra vår kvalitet och service i alla led – alla är lika viktiga när det gäller att nå vårt mål om att ha Sveriges nöjdaste kunder.

Undersökningen som genomförs bland en mängd svenska fastighetsbolag, administreras av företaget AktivBo som är branschledande inom undersökningsmetodik. Sedan 2014 har Väsbyhem arbetat med AktivBo:s undersökningsmetodik. Väsbyhems resultat jämförs med andra fastighetsbolag i samma storlekskategori, vilket är 4000+ lägenheter.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel