2019-12-20 10:39Pressmeddelande

Rekordmånga svar i årets kundenkät

null

Väsbyhem har som mål att år 2022 ha Sveriges nöjdaste kunder i mätning via AktivBo i kategorin mellanstora bolag. Resultatet i årets kundenkät visar att vi har tagit ytterligare ett kliv i helt rätt riktning, både i antal svarande och i ökat serviceindex.

Hela 65,3 % av de tillfrågade svarade på kundenkäten vilket är rekord för oss. Att vi får in många svar på enkäten ger oss också ett bra underlag över vilka frågor våra hyresgäster tycker är viktiga och inom vilka områden vi ska satsa extra.

- Vi ser det som ett kvitto på att man känner att man tas på allvar och att ens åsikter har betydelse, säger Väsbyhems förvaltningschef Joakim Bysell. Kundenkäten är vårt viktigaste verktyg för att göra rätt saker i rätt område och hus. Det är därför otroligt roligt att det är så många som tar sig tid att besvara den. Extra värdefullt är alla skrivna svar vi får in, dessa ger oss mer kunskap om vad siffrorna står för.

I år landade serviceindex på 84,5 vilket är en höjning med hela 2,3 enheter. Väsbyhems starkaste frågor finns inom kategorierna ”Ta kunden på allvar”, ”Rent och Snyggt” samt ”Hjälp när det behövs” där bolaget stolt kan säga att vi är bland de bästa i Sverige. 

- Det kan tyckas som en liten höjning rent siffermässigt, men i dessa mätningar betyder varje decimal massor, det är en jätteförflyttning som Väsbyhem har gjort i år, framhåller bolagets VD Amra Barlov Lindqvist. Jag är otroligt stolt över vad vi har åstadkommit och resultatet gör såklart att vi blir ännu mer motiverade att fortsätta arbeta för att höja detta ytterligare!


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel