2020-02-07 10:14Pressmeddelande

Väsbyhem får Kundkristallen för Största lyft Serviceindex

null

Under gårdagskvällen mottog Väsbyhem priset Kundkristallen för största lyft serviceindex vid tillställningen Benchmark Event. Kundkristallen delas årligen ut genom AktivBo för att uppmärksamma både privata och kommunala bostads- och fastighetsbolag som av sina hyresgäster utsetts till de bästa hyresvärdarna.

Att skapa engagemang och få med sig hela organisationen på resan mot nöjdare kunder är en viktig framgångsfaktor. Gemensamma och tydliga mål har tagits fram utifrån svar och synpunkter i tidigare hyresgästenkäter. Något som i högsta grad har bidragit till ett förbättrat resultat och nöjdare hyresgäster.

- Det finns så många duktiga hyresvärdar i Sverige. Att i den hårda konkurrensen vinna priset för största lyft i serviceindex bland bolag i samma storleksklass är otroligt roligt! Dessutom är det hyresgästerna själva som utser vinnarna vilket gör det hela ännu mer ärofyllt, säger Väsbyhems VD Amra Barlov Lindqvist.

Att ta kunden på allvar, trygghet, rent och snyggt samt hjälp när det behövs är frågor som ingår i serviceindex. Väsbyhems hyresgäster ges möjlighet att lämna synpunkter och tycka till om oss som hyresvärd vartannat år i hyresgästenkäten.

- Extra satsningar på vårt bosociala arbete genom boendedialoger, trivselskapande åtgärder, ökad trafiksäkerhet och förbättrad belysning i våra bostadsområden har lett till att vi nu tagit ytterligare ett steg i rätt riktning. Det är roligt att få ett kvitto på att vi gör rätt saker och att våra hyresgäster uppskattar vårt arbete och trivs hos oss.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel