2021-06-16 14:52Nyheter

Inrikesministern uppmärksammar trygghetsarbetet i Upplands Väsby

En man iklädd i polisuniform och en kvinna i orange klänning står intill ett stationsområde med mycket grönska i bakgrunden.Kommunpolis Daniel Wilhelmsson och Thérèse Fleetwood, trygghetssamordnare på Väsbyhem arbetar med den operativa delen av trygghetsarbetet i samverkan med andra aktörer i kommunen.

Tisdagen den 15 juni fick Upplands Väsby kommun, Väsbyhem och Polisen besök av inrikesminister Mikael Damberg för att samtala om trygghet, brottsprevention och hur olika aktörer i kommunen kan samverka för att nå det gemensamma målet "Ett trivsamt Upplands Väsby". - Mikael var väldigt intresserad av vårt gemensamma arbete och samtalet upplevdes väldigt öppenhjärtigt och lösningsorienterat, säger Väsbyhems trygghetssamordnare Thérèse Fleetwood.

Kommundirektör Regina Kevius beskriver Upplands Väsby som en spännande kommun med höga ambitioner, inte minst inom trygghetsområdet där man de senaste åren satsat extra mycket på att samverka med andra aktörer i kommunen för att tillsammans uppnå en ökad upplevd trygghet.

Under inrikesministerns besök berättade Emma Rauf-Otworowski, brottsförebyggande strateg på Upplands Väsby kommun, om strategin för säkerhetsarbetet och det brottsförebyggande arbetet i kommunen samt hur man under de senaste två åren tagit stora kliv med implementerandet av metoden EST, Effektiv samordning för trygghet.

Kommunpolis Daniel Wilhelmsson och Thérèse Fleetwood på Väsbyhem pratade om hur det nära samarbetet genom möten på veckobasis och framför allt upprättandet av en gemensam lägesbild gör att resurser används mer effektivt och träffsäkert.

- Inom kommunen har vi flera olika resurser som arbetar ute på fältet, exempelvis mobila ungdomsenheten, fältare, trivselvärdar och väktare. Med den gemensamma lägesbilden kan vi mer effektivt organisera resurser för att täcka upp på de platser där vi ser ett behov, säger Thérèse Fleetwood.

Inrikesministern ställde många intressanta frågor om BID, Business Improvement District, något Väsbyhem var tidiga med att införa när man under hösten 2019 startade BID:et Tryggare Väsby – Fastighetsägare i samverkan. Kommunpolis Daniel Wilhelmsson lyfte även han hur framgångsrikt konceptet BID har varit för det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

Daniel Wilhelmsson och inrikesminister Mikael Damberg var båda uppmuntrande till att fler kommuner vågar använda dagens sekretesslagstiftning på ett progressivt sätt och att hitta en balans mellan sekretess och öppenhet. Inrikesministern lyfte särskilt unga i riskzon som ett tydligt exempel där gällande lagstiftning tillåter en större öppenhet mellan olika myndigheter och aktörer. Även enhetschefen för förebyggande och behandling på Upplands Väsby kommun, Kicki Hofling, ser det som en stor styrka att redan i ett tidigt skede bli inkopplad i den typen av ärenden.

- Vi var alla överens om att samverkan i EST-form är rätt väg framåt och vi är väldigt stolta över de framsteg vi gjort under dessa två år. Extra roligt att inrikesministern uppmärksammar vårt arbete och nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla vår samverkan, säger Thérèse Fleetwood.Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel