2020-10-08 08:00Nyheter

Tillsammans ska de öka tryggheten i Upplands Väsby

null

Det har nu gått ca fyra månader sedan föreningen Tryggare Väsby - Fastighetsägare i samverkan bildades. På Hugo Sabels torg samlades aktörer i måndags den 5 oktober för att samtala, äta en bit mat och fira att viktiga delar av verksamheten äntligen är igång. Tillsammans genomförde man en trygghetsvandring i de centrala delarna av Upplands Väsby för att se över den yttre miljön.

Väsbyhem tog 2019 initiativet till att starta upp ett BID (Business Improvement District). En förening som genom samverkan mellan flera fastighetsägare arbetar för en ökad trygghet inom ett geografiskt område. Föreningen har idag ett tätt samarbete med andra aktörer som polisen, räddningstjänsten och kommunen.

- Jag är jätteglad att det var så många aktörer som närvarade idag, både medlemmar, potentiella medlemmar, polis, kommun och flera representanter från bostadsrättsföreningar. Nu när föreningen växer blir det allt lättare att ta ett helhetsgrepp kring frågan om trivsel och trygghet i kommunen, säger Karin Göransson, verksamhetschef på Tryggare Väsby - Fastighetsägare i samverkan.

En ofta lyft utmaning med platsutveckling är otydlighet kring ansvarsområden, exempelvis att hålla buskage nedklippta och att belysning fungerar etc.

- Genom att bilda en förening med gemensam målbild, kan rätt aktör sätta in rätt åtgärder snabbt och på så sätt bidra till en trygg och levande stadsutveckling, menar Karin Göransson.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel