2020-01-30 10:57Pressmeddelande

Tillsammans för ett tryggt och trivsamt Väsby

null

För att Upplands Väsby kommun ska fortsätta vara en fantastisk plats med engagerade och stolta invånare tar nu Väsbyhem nästa steg för att stärka trivsel och tryggheten i området. Genom att samverka med kommun, polis och andra fastighetsägare i Väsby skapas goda förutsättningar till fler positiva förändringar som ger effekt både på kort-, men framförallt på lång sikt - en meningsfull samverkan för ett fortsatt tryggt och trivsamt Väsby.

Den 28 januari bjöd Väsbyhem in till ett informationsmöte för att tillsammans med andra fastighetsägare samverka för ökad trivsel och trygghet i Väsby. Representanter från Fastighetsägarna, Upplands Väsby kommun samt kommunpolisen fanns även dem närvarande. Att samverka kring trygghetsfrågor leder till att den upplevda tryggheten ökar samt ger ett mervärde för individen, samhället och inte minst fastighetsägare emellan.

- Det är glädjande att se ett sådant högt deltagarengagemang. Genom samverkan skapar vi en gemenskap i kommunen där vi genom samarbete kan uppnå synergieffekter och effektivisera våra insatser, vilket är gynnsamt för alla parter, säger Amra Barlov Lindqvist VD på Väsbyhem.

Med gemensamma krafter kan vi tillsammans bidra till att kommunens invånare ska trivas i våra bostadsområden samt att Upplands Väsby kommun ska fortsätta vara en attraktiv kommun att växa upp i.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel