2021-09-16 14:41Nyheter

Väsbyhem och KTH samarbetar kring mobilitet

Människor stående i ring och som tittar på ett hus med öppen dörrStudenter från KTH besöker Väsbyhem för att titta på möjliga placeringar av förvaringslösningar för cyklar

Väsbyhem och KTH startar upp ännu ett samarbete inom ramen för klimatsmart mobilitet. Denna gång är Väsbyhem uppdragsgivare för en kurs som heter ”Design och produktframtagning – Metodik”. Studenterna på KTH ska hjälpa Väsbyhem att ta fram utrymmeseffektiva, säkra och lättmanövrerade förvaringslösningar för cyklar och på så sätt stötta Väsbyhem i arbetet med att främja hållbar mobilitet och transport.

Julia Hammar, verksamhetsutvecklare på Väsbyhem tillsammans med Jenny Janhager Stier, forskare på KTH, har utformat uppgiften och handleder cirka 80 elever som kommer att arbeta med att ta fram ett flertal olika cykellösningar.

  • Jag är så glad att Väsbyhem och KTH återigen får chansen att samarbeta inom ramen för mobilitet. Speciellt i detta projekt när en av lösningarna som presenteras kan bli verklighet i ett av våra bostadsområden.

Projektet pågår under hela hösten och i slutet av kursen planeras en av cykelförvaringslösningarna som presenteras av studenterna att kunna användas i något av Väsbyhems bostadsområden. Genom fler möjligheter att använda cyklar och på så sätt välja bort fossildrivna fordon hoppas Väsbyhem kunna bidra till en positiv påverkan på klimatet:

  • Jag hoppas att vi lyckas främja en hållbar beteendeförändring hos våra hyresgäster och kommuninvånare genom att inspirera fler att tänka nytt, säger Julia Hammar.Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel