2019-09-26 09:07Pressmeddelande

Väsbyhem bidrar till miljö- och klimatsmarta val

null

Andelen el- och hybridbilar ökar snabbt i Sverige, något som självklart också ger ett ökat behov av platser för laddning. Med hjälp av Klimatklivets investeringsstöd är vi med och bidrar till en hållbar stadsutveckling genom de publika laddningspunkter vi satt upp i Upplands Väsby. Samtidigt bygger vi för framtiden när vi nu bygger ut antalet laddningspunkter i våra bostadsområden.

Vi har idag planerat för omkring 45 laddningspunkter runt om i våra bostadsområden, varav 22 kommer att vara tillgängliga för allmänheten så att vem som helst kan använda dem. Men det stannar inte vid det. Fler och fler av våra hyresgäster skaffar elbil och möjligheten att kunna ladda nära hemmet är ofta avgörande i valet av om man ska skaffa elbil eller inte.

För att möta det ökande behovet och anpassa oss till önskemål från våra hyresgäster bygger vi därför successivt ut antalet laddningspunkter i våra bostadsområden eftersom den bästa platsen för laddning är där bilen oftast står parkerad, vilket den gör vid bostaden.

- Genom Väsbyhems insatser ges invånare och företag i Väsby möjlighet att välja klimatsmart mobilitet som minskar negativa utsläpp. Att skapa förutsättningar till bättre alternativ för klimat och miljö är att visa ledarskap, säger Ann-Christin L Frickner, kommunalråd i Upplands Väsby kommun (C).


Det känns bra att kunna underlätta för våra hyresgäster att göra miljö- och klimatsmarta val och bidra till ett klimatsmart samhälle. Genom att all den el vi använder i våra fastigheter är fossilfri och kommer från till exempel vind- och vattenkraft ligger det därför helt i linje med vårt miljöarbete att utöka antalet laddningspunkter för elbilar.


Det här är Klimatklivet

Klimatklivet är ett statligt investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Ansvaret för Klimatklivet är uppdelat på framför allt Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Källa: naturvardsverket.se.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel