2020-10-16 12:11Pressmeddelande

Väsbyhem först ut med elbilspool i Upplands Väsby

null

Torsdagen den 15 oktober invigde Väsbyhem en elbilspool, den första i Upplands Väsby. Pilotprojektet omfattar Sigma Centrum och sker i samarbete med företaget Move About och Sveriges Allmännyttas mobilitetsprojekt. Syftet är att minska klimatpåverkan och erbjuda hyresgäster alternativa lösningar till egen bil. Den första bilpoolen består av två elbilar som kan användas av Väsbyhems hyresgäster och allmänheten.

Väsbyhem och Sigmaområdet är utvalt som en av tre piloter i Allmännyttans mobilitetsprojekt som pågår fram till sommaren 2022. Användningen av elbilspoolen kommer att studeras av KTH med syftet att effektivisera de boendes mobilitet och samtidigt hjälpa bolagen inom Sveriges Allmännytta att uppnå de interna klimatmålen.

- Mobilitetsprojektet ger oss på Väsbyhem möjlighet att erbjuda bättre service, minskad miljöpåverkan och samtidigt underlätta vardagslivet för våra hyresgäster, säger Julia Hammar, verksamhetsutvecklare på Väsbyhem.

Mobilitet handlar om att enkelt kunna transportera sig effektivt, snabbt, säkert och miljövänligt. Att dela tjänster mellan hyresgäster och företag gör att nya lösningar kan provas och utvärderas utan stora ekonomiska beslut. 

- Det är verkligen fantastiskt att Väsbyhem möjliggör en elbilspool för hyresgäster i Sigma. Det är precis det som skapar förutsättningen för fler att välja bort ägande av egen bil och istället använda delningstjänster. Dessutom har Väsbyhem satsat på bilar som både kan köras långt och som rymmer packning, det här är ekonomiskt smart och bra för miljön, säger Ann-Christin L Frickner, gruppledare och kommunalråd (C) Upplands Väsby kommun.

Företaget Move About grundades 2007 och har stor erfarenhet av bilpoolsutveckling. - Vi tycker det är jätteroligt att Väsbyhem tar ett helhetsgrepp på parkering och mobilitet till de boende i Sigma. Alla äger inte bil och vissa kör bil väldigt sällan. Då är en elbilspool med nya fräscha bilar en hållbar satsning för framtiden, säger Jakob Hammarbäck, affärsutvecklare på Move About.

Väsbyhem vill utforska och erbjuda de mobilitetstjänster som passar såväl områden i beståndet som hyresgästerna. - Samtidigt som vi inför vår första elbilspool fortsätter vi att tillsammans med våra hyresgäster utreda och planera för ännu fler mobilitetslösningar, säger Julia Hammar, verksamhetsutvecklare på Väsbyhem.

* * * * *

Om Sveriges Allmännyttas mobilitetsprojekt
Sveriges Allmännytta har startat ett mobilitetsprojekt som under två år ska fokusera på att skapa bättre mobilitet med befintliga resurser. Projektet ska hjälpa bostadsbolag att skapa strategier för att ställa om till mer klimatsmarta och energieffektiva transporter och samtidigt kunna erbjuda bättre mobilitetstjänster till lägre kostnad.

Om Move About
Move About är ledande inom elbilspooler och optimering av fordonsflottor. De erbjuder smidig och kostnadseffektiv personlig mobilitet som är verkligt hållbar och uppfyller alla miljömål, med minsta möjliga nyttjande av energi, produktionsresurser och offentlig plats.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel