2021-06-21 10:41Nyheter

Väsbyhem ger anställda möjlighet till utökad flexibilitet

Ett porträtt på en man iklädd i blå kavaj och vit t-shirt med en grönskande bakgrund.Harminder Mankoo, HR-ansvarig på Väsbyhem.

Det senaste året har varit både händelserikt och omtumlande på många olika sätt utifrån att vi haft en pågående pandemi att förhålla oss till, både i samhället i stort och på arbetsplatsen. På Väsbyhem har vi på olika sätt anpassat vårt sätt att arbeta, inte minst genom hemarbete. Under året har vi fått god insikt i vad vi saknar med att arbeta i kontorsmiljö tillsammans med våra kollegor, men även vilka arbetsuppgifter som fungerar bra, eller till och med bättre på distans. 

Möjligheten att jobba hemifrån har fått en helt annan roll i vår verksamhet än innan pandemin. I våra interna pulsmätningar har vi sett att det finns en stor efterfrågan för fortsatt distansarbete. Med målet att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser och fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare har vi därför valt att erbjuda våra anställda möjligheten till distansarbete 2–3 dagar i veckan efter pandemin.

- Vi insåg tidigt att vår verksamhet behöver hitta ett nytt normalläge efter pandemin, därför genomförde vi under våren en workshop tillsammans med våra chefer samt skickade ut en pulsmätning till alla anställda. Synpunkterna från organisationen har haft en väsentlig roll i framtagandet av de nya riktlinjerna för distans- och kontorsarbete. Genom att vi tagit fram riktlinjerna innan sommaren minskar det förhoppningsvis ovissheten hos våra anställda inför en återgång efter pandemin, säger Harminder Mankoo, HR-ansvarig på Väsbyhem.

Syftet med riktlinjerna är att stärka engagemang och välmående samt ge bästa möjliga förutsättningar. Detta som ett led i att nå våra mål om att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser och ha Sveriges nöjdaste kunder.

Riktlinjerna tar hänsyn till gällande arbetsmiljölagstiftning samt våra värderingar och bygger på att Väsbyhem vill vara en arbetsgivare som erbjuder möjlighet till distansarbete. Vi ser samtidigt att en framgångsfaktor för vår verksamhet är att vi verkar för ett nära och starkt samarbete tillsammans med god sammanhållning. Därför kommer distansarbetet att varvas med regelbundet kontorsarbete. 

Genom riktlinjerna skapas också möjlighet till god balans mellan privatliv och arbetsliv för den enskilde individen, minskad miljöpåverkan och en anpassning till vår omvärld. Långsiktigt ser vi även god ekonomisk påverkan utifrån optimerad kontorsyta.

- Eftersom det inte finns något facit på det rätta arbetssättet efter en pandemi kommer vi på Väsbyhem tillsammans att göra denna resa för att hitta det optimala arbetssättet för vår verksamhet. Därför blir en viktig del framöver att regelbundet följa upp och revidera riktlinjerna vid behov, säger Elin Bejegård, HR-generalist på Väsbyhem.Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel