2020-04-21 16:29Pressmeddelande

Väsbyhem fortsätter att vara en av Sveriges Bästa Arbetsplatser

null

För tredje året i rad har Väsbyhem tagit sig in på topplistan över Sveriges bästa arbetsplatser utsedda genom Great Place to Work. Kännetecknande för en utmärkt arbetsplats är god arbetsmiljö, god gemenskap och ett utvecklande och positivt arbetsklimat där man känner förtroende för varandra.

Det är genom delaktighet, god kommunikation och gemensamma mål vi tillsammans byggt grunden till den tillit, trivsel och stolthet som finns på Väsbyhem. Alla är med och bidrar till att vi når våra mål och ständigt utvecklar verksamheten.

- Jag känner en otrolig stolthet över Väsbyhem och alla medarbetare! Den resa för att bygga varumärke och företagskultur som vi gjort tillsammans under de senaste åren har stärkt oss enormt, säger Väsbyhems VD Amra Barlov Lindqvist.

Att känna stolthet för det vi gör och trivas tillsammans på jobbet är viktiga ingredienser för att lyckas. Alla är i högsta grad med och bidrar till att vi klättrat till 19:e plats på topplistan över Sveriges bästa arbetsplatser.

Varje år utses Sveriges bästa arbetsplatser av Great Place to Work. Väsbyhem rankas i klassen medelstora organisationer med 50-249 medarbetare. Som grund för utmärkelsen ligger en medarbetarundersökning och en kulturinventering som tillsammans beskriver ”ett great place to work” från både medarbetares och ledares perspektiv.

Om Great Place to Work:
Great Place to Work® är ett undersöknings- och konsultföretag med mer än 30 års erfarenhet av vad som utmärker en riktigt bra arbetsplats. Certifieringen grundar sig på Great Place to Work® internationella standard för utvärdering av arbetsplatser. Great Place to Work® certifierar och uppmärksammar Sveriges Bästa Arbetsplatser genom en utvärdering som baseras på organisationens resultat i medarbetarundersökningen Trust Index® och kulturrevisionen Culture Audit®. Certifikatet gäller i 12 månader från erhållen certifiering.Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel