2021-04-29 15:14Nyheter

Enklare för hyresgäster att göra klimatsmarta val

Den vita bilen med fyra dörrar och blåfärgad baktill står parkerad och laddas med förnybar energi intill ett bostadsområde i Upplands Väsby.Hyresgäster och allmänheten får nu möjlighet att testa på Väsbyhems elbilspool i Prästgårdsmarken.

Mer än 80 % av hushållens klimatpåverkan är kopplad till transporter till och från våra bostäder. Som ett led i Väsbyhems kvalitets- och miljöarbete vill vi göra det enklare för våra hyresgäster att göra bra och hållbara val för framtiden genom att bland annat erbjuda klimatsmarta mobilitetstjänster.

- Vi ser oss som en viktig samhällsaktör som kan vara med och stävja en negativ miljöpåverkan samtidigt som vi kan erbjuda bättre service genom delningstjänster till våra hyresgäster och kommuninvånare, säger Julia Hammar, verksamhetsutvecklare på Väsbyhem.

I oktober förra året invigdes Väsbyhems första elbilspool i Sigmaområdet i samarbete med mobilitetsföretaget Move About och Sveriges Allmännytta. Nu utökar vi elbilspoolen med ytterligare en bil och plats! Under en begränsad tidsperiod kommer hyresgäster och allmänheten kunna testa på Väsbyhems elbilspool i Prästgårdsmarken.

Under testperioden kommer vi kunna samla in statistik för att utvärdera behovet kring ytterligare bilar och platser, i förhoppning om att utöka elbilspoolen till fler bostadsområden i Upplands Väsby.Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel