2021-06-10 09:00Pressmeddelande

Järnvägsparkens utveckling: Väsbyhem övertar värdefulla kulturbyggnader

Men man i bruna byxor och blå skjorta överlämnar nycklar till en kvinna klädd i svarta blus, vitsvart randig kjol och klackar. Personerna står på en trappa intill en entré av ett äldre gult kulturhus som välkomnas av vackra röda pelargoner.Amra Barlov Lindqvist, vd på Väsbyhem tar emot nycklarna av kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Nu övertar Väsbyhem utvecklingen och förvaltningen av stationsområdets kulturbyggnader, belägna invid Järnvägsparken. I anslutning till övertagandet planerar bolaget för en omfattande omvandling. – Vår vision med området tar fasta på att ”gammalt möter nytt” där de vackra gula husen ska få fortsätta bidra till områdets karaktär, samtidigt som vi vill skapa en mer levande och trivsam mötesplats som alla Väsbybor kan känna stolthet över, säger Amra Barlov Lindqvist, vd Väsbyhem. 

De tre husen Henriksborg, lilla Henriksborg och Villa Korpkulla har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1870-talet när stationsområdet kom till. Tillsammans utgör byggnaderna ett unikt kulturminne för sin epok, numera ensamma i sitt slag i den delen av Upplands Väsby.

Huvudbyggnaden Henriksborg byggdes ursprungligen av handlaren Henrik Gustafsson som både drev sin butik och bodde i huset. Under årens lopp har andra verksamheter huserat i byggnaderna, den senaste verksamheten lämnade Henriksborg 2017. Therese Lundborg är fastighetsutvecklingschef på Väsbyhem och har undersökt byggnaderna:
– För att svara upp mot tidens och olika verksamheters krav och behov genom åren, har husen genomgått förändringar, vissa nödvändiga, andra mindre varsamma med dagens mått mätt. Fönstren är exempelvis från 1940-talet och snickerierna härstammar från olika tidsepoker. Samtidigt är det spännande, husen kan berätta mycket för oss genom sina olika lager.

Stationsområdets omvandling där parken ingår är ett mångårigt utvecklingsarbete. – Vi tror att Väsbyhem som satsar i området också är väl lämpade för att sköta driften av våra kulturbyggnader. Väsbyhem har expertkunskap om både de praktiska delarna som restaurering av husen, men också kring att skapa sociala mervärden som kommer vara till glädje för Väsbyborna, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

Amra Barlov Lindqvist tillägger att ambitionen är att låta Järnvägsparken präglas av liv och aktiviteter redan i sommar. – Vi vill väcka Väsbybornas intresse för området, dess historia och den utveckling som nu är på väg att hända. Det är ett fint parkområde att vistas i och här vill vi bidra genom en variation av aktiviteter med start från midsommar. Det kan handla om solstolar, food trucks eller liknande. Hon tillägger att det är ett viktigt och omsorgsfullt arbete som nu väntar bolaget. – Vi har stora visioner för hela området. Det känns viktigt och meningsfullt att bidra till en levande parkmiljö och att de här vackra gamla husen ska få stoltsera i 160 år till. Minst!

* * * * *


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel