2023-12-08 09:17Pressmeddelande

Väsbyhems hyror för 2024 och 2025 klara

Hustaket av väsbyhems huvudkontor

Förhandlingarna mellan Väsbyhem och Hyresgästföreningen om hyrorna för två år framöver är nu klara. Resultat blir att Väsbyhem höjer bostadshyrorna med i genomsnitt 4,84% från och med 1 januari 2024.

Den årliga hyresförhandlingen mellan Väsbyhem och Hyresgästföreningen är nu avslutad. Som ingång till förhandlingen yrkade Väsbyhem en hyreshöjning om 5,1%. Överenskommelsen innebär en hyreshöjning med i genomsnitt 4,84% för 2024. Det motsvarar en höjning med 387 kronor i månaden för en trea med en månadshyra på 8000 kronor i månaden. Det har varit en god och konstruktiv dialog under förhandlingarna med en tydlig vilja från parterna om att ta ansvar för det ansträngda ekonomiska läge som drabbar både hyresgästernas privatekonomi såväl som Väsbyhem som bolag.   

Vi förstår att det är ekonomiskt tuffa tider för många. Ambitionen har varit att balansera omtanke för våra hyresgäster och samtidigt fortsätta att ta ansvar för bolagets långsiktiga ekonomiska utveckling. Att vi nått en överenskommelse som sträcker sig två år framöver ger även en bättre förutsägbarhet för kommande hyreshöjning, vilket vi hoppas att många uppskattar, säger Joakim Bysell, förvaltningschef på Väsbyhem

Från den 1 januari 2025 höjs hyran med i genomsnitt 4,5%. Utöver höjningen om 4,5% är parterna även överens om ett extra påslag 2025 med 1,7% på grund av ökade kostnader för fjärrvärme.

De nya hyrorna gäller från den 1 januari 2024.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Väsby. Bolaget äger ca 4 900 lägenheter och ca 40 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2022 uppgick till 507 Mkr och soliditeten till 29,05 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag. Väsbyhems slogan och vision är att vara ”En värd för alla. Idag och imorgon".


Kontaktpersoner

AB Väsbyhem