2013-02-19 08:05Pressmeddelande

Väsbyhem, Veidekke Bostad och BoKlok i unikt samarbete

Väsbyhem, Veidekke Bostad och BoKlok inleder ett unikt samarbete kring utvecklandet av äganderätter i Upplands Väsby. Den nya samarbetsformen ger ett betydligt snabbare färdigställande av bostäderna då den minskar försäljningsrisken för projektet och därmed möjliggör en tidig byggstart.

Historiskt sett behöver bostadsutvecklingsbolag säkerställa delar av försäljningen av sitt nyproduktionsprojekt innan byggstart. Genom samarbetet mellan Väsbyhem, Veidekke Bostad och BoKlok reduceras riskerna i projektet och byggtakten kan snabbas upp oavsett konjunkturläge. Avtalet innebär att BoKlok och Veidekke övertar Väsbyhems markanvisning på ett område beläget intill Prästgårdsallén i Upplands Väsby kommun.

De två bolagen skall tillsammans ta fram en detaljplan i syfte att möjliggöra en bebyggelse av radhus och kedjehus för äganderätt. Produktionen skall uppföras inom en given tidsgräns och ersättning kommer att utgå till Väsbyhem för varje sålt radhus/kedjehus. De enheter som inte säljs övertar Väsbyhem till ett i förväg fastställt pris och hyr ut genom sin bostadskö.

- Det känns mycket tillfredsställande att Väsbyhem nu på ett helt nytt sätt kan agera motor för att få ytterligare fart på bostadsbyggandet i Upplands Väsby, säger Jan Hedberg, Fastighetschef på AB Väsbyhem, initiativtagare till affären.

Inflyttningen till storstadsregionerna är fortsatt hög och behovet av bostäder, oavsett upplåtelseform, är stort. Redan 2001 beslutade kommunfullmäktige att kommunen ska bygga 300 nya bostäder varje år. Det är Väsbys andel av de bostäder som behövs i Stockholmsregionen varje år för att klara regionens befolkningsökning.

- Det här är en ny och spännande form för samverkan mellan kommun och bostadsutvecklingsbolag som vi tror kan bidra positivt till Stockholmregionens tillväxt, säger Per-Martin Eriksson VD på Veidekke Bostad.

- Vi är mycket glada för det här initiativet från Väsbyhem att genom samarbete mellan bostadsutvecklare och allmännytta snabbt skapa flera bostäder. Det passar väldigt väl in i vår storsatsning på Stockholmsregionen, säger Bengt Fardelius Affärschef på BoKlok Housing.

- Stockholm och Väsby växer och det ställer krav på nya arbetssätt för att hitta lösningar. Detta samarbete är ett bra exempel på att Väsby är öppet för nytänkande för att säkerställa att nya bostäder kommer fram, säger Björn Eklundh, kommundirektör.

Om Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun bildades 1952 genom en sammanslagning av tre mindre socknar och har idag över 40 000 invånare. Kommunen, som har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Upplands Väsby styrs sedan 2006 av en borgerlig majoritet.

Om Väsbyhem
AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs i sin helhet av Upplands Väsby kommun. Väsbyhem äger och förvaltar idag cirka 4 400 lägenheter och cirka 30 500 kvm lokaler i Upplands Väsby som ligger mellan Stockholm och Arlanda. Sedan 1948 har Väsbyhem aktivt deltagit i Väsbys utveckling och har många gånger genom åren utmärkt sig genom att leda och förnya sättet som ett allmännyttigt bostadsbolag kan delta i samhällsutvecklingen. Bo85 kanske är det avtryck som oftast nämns men utvecklingen fortsätter och idag förnyar Väsbyhem till exempel miljonprogramsområden som ingen annan i Sverige.

Om Veidekke Bostad
Veidekke Bostad förverkligar bostadsdrömmar - tillsammans med våra kunder och samarbetspartners - genom att utveckla bostäder som både är attraktiva och hållbara ur ett klimatperspektiv. Vi är verksamma i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne och ingår i Veidekkekoncernen som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag.

Om BoKlok
BoKlok konceptet startade 1996 och ägs av Skanska och IKEA tillsammans. Idén är att skapa ett kvalitativt, modernt och yteffektivt boende till en låg kostnad. BoKlok började som flerfamiljshus och fram till idag har mer än 4 700 bostäder byggts runt om i Sverige. Av BoKloks snart 200 genomförda projekt är mer än 25% hyresrätter åt privata fastighetsägare och allmännyttor .BoKlok konceptet har exporterats till Norge, Finland, Danmark, Storbritannien och Tyskland. Se mer på www.boklok.se.

För mer information:

Väsbyhem: Jan Hedberg, Fastighetschef, tfn 070-535 95 67
Veidekke Bostad: Per-Martin Eriksson, VD, tfn 070-598 56 51
BoKlok: Bengt Fardelius, Affärschef, tfn 070-641 18 18
Upplands Väsby kommun: Björn Eklundh, kommundirektör 073-910 40 31 Johannes Wikman, Kommunikationsstrateg, 073-910 47 67


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel