2023-03-28 07:00Pressmeddelande

Väsbyhem tecknar avtal med Skanska

Väsbyhem har nu tecknat avtal med Skanska om fortsatt samarbete med kvarter Hasselnöten på Hasselgatan i Upplands Väsby. På platsen ska flerfamiljshus med 63 lägenheter och tillhörande garage byggas.

Byggprojektet utgör andra etappen i ett samarbete mellan Väsbyhem och Skanska om att binda samman bostadsområdena Sigma och Väsbyskogen. Avtalet som nu tecknats omfattar två nya hus; ett punkthus i åtta våningar och ett lamellhus i sex våningar, med tillhörande garage. Bruttoytan är cirka 9 500 kvadratmeter varav drygt 2 800 kvadratmeter utgörs av garage.

Projektet ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. I projektet kommer det läggas stor vikt vid social hållbarhet, bland annat genom förnyelse av Hasselbadet som möjliggör för aktiviteter för barn och unga.

Tidigare har Skanska byggt en ny fristående tvättstuga i området, som invigdes i början av februari, samt rivit befintligt aktivitetshus och utomhusbad för att möjliggöra byggnationen av de nya bostadshusen.

Byggstart är planerad till fjärde kvartalet 2023 med färdigställande under andra kvartalet 2026.

För ytterligare information kontakta:

Johan Liderfors, Fastighetsutvecklingschef, Väsbyhem johan.liderfors@vasbyhem.se

Anna Möller, distriktschef, Skanska Sverige AB, tel 010 448 05 40
Olle Rundgren, Media Relations Manager, Skanska, tel 010 448 67 94Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Väsby. Bolaget äger ca 4 900 lägenheter och ca 40 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2021 uppgick till 482 Mkr och soliditeten till 29,00 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

AB Väsbyhem