2018-02-12 08:59Pressmeddelande

Väsbyhem stärker sitt samhällsengagemang genom en bosocial enhet

null

Som allmännyttigt bostadsbolag har Väsbyhem ett stort samhällsengagemang och jobbar även med social hållbarhet. Vår ambition är att erbjuda mer än bara bostäder, vi erbjuder trivsamma hem och levande bostadsområden – vi ska vara ”en värd för alla” där man som hyresgäst trivs och vill stanna kvar.

Vi har sedan flera år jobbat aktivt med och varit en föregångare i det vräkningsförebyggande arbetet där vi genom ett bra samarbete med kommunen och tidiga ingripanden lyckas hålla ner antalet vräkningar till mycket låga nivåer. Vi har även under det senaste året förstärkt vår förvaltning med en utredare för att förhindra och utreda olovlig andrahandsuthyrning, något som gett ett gott resultat med ett 40-tal lediga lägenheter som gått till vår bostadskö.

Nu tar vi ännu ett steg för att ytterligare utveckla och öka engagemanget i våra bostadsområden, detta genom att bilda en egen bosocial enhet. Gruppen kommer att bestå av fyra personer; utredare, trygghetssamordnare, bosocial samordnare och en bosocial chef. Två av dessa är redan på plats och en chef för enheten är rekryterad och börjar den 3:e april.

Den bosociala enheten kommer att fokusera på sociala frågor och ha som uppdrag att bidra till att skapa trivsel och utveckla attraktiva bostadsområden med fokus på social hållbarhet. Arbetet kommer bland annat att innefatta boinflytandefrågor för våra hyresgäster, integration och mångfald, medverka till att barn och ungdomar får meningsfull fritidssysselsättning, erbjuda våra äldre hyresgäster mötesplatser samt stärka kontakter med andra aktörer i kommunen. Även förebyggande insatser i sociala och juridiska frågor så som vräkningsförebyggande, störningar och olovliga andrahandsuthyrningar kommer att vara en del av gruppens arbete. Arbetet kommer att formas i mer konkreta aktiviteter under våren när hela gruppen är på plats.


- Vårt fokus kommer att ligga på att tillsammans med våra hyresgäster ta fram konkreta åtgärder för att skapa trivsel, engagemang och attraktiva bostadsområden. Det är viktigt att man som boende hos oss trivs och vill bo kvar, säger Peyman Rezapour, bosocial chef.

Kontaktperson vid frågor är förvaltningschef Joakim Bysell, telefon 08-590 980 00


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel