2024-01-17 15:15Pressmeddelande

Väsbyhem slopar karensavdraget för sina medarbetare

Väsbyhem slopar karensavdraget för sina medarbetare.Väsbyhem slopar karensavdraget för sina medarbetare.

Från och med 1 januari i år har Väsbyhem valt att plocka bort karensavdraget för sina medarbetare. Syftet med initiativet är att vara en attraktiv arbetsgivare som värnar om medarbetarnas välmående.

Väsbyhem har som målsättning att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser, att vara en attraktiv arbetsgivare som värnar om medarbetarnas välmående. Som en del av det är det självklart att alla medarbetare oavsett tjänst ska kunna vara hemma från arbetet när de är sjuka. Därför väljer nu Väsbyhem att plocka bort karensavdraget för alla medarbetare. 

Bolaget arbetar löpande med att ha ett aktuellt och efterfrågat medarbetarerbjudande och förmåner. Säkerställandet av det sker bland annat genom en löpande dialog med fackliga företrädare. Under 2023 lyftes frågan av en facklig representant om bolaget skulle vara villig att slopa karensavdraget. Förslaget togs ursprungligen fram med tanke på att möjligheten att arbeta hemifrån kan variera beroende på typ av tjänst. När frågan  lyftes så var arbetsgivarens svar ett självklart ja.

Vi vill såklart att alla på Väsbyhem ska kunna stanna hemma från jobbet vid sjukdom utan eventuell ekonomisk stress. Vi tror även att det här kommer att bidra till minskad smittspridning på Väsbyhem generellt – vilket såklart också är positivt! säger Jenny Rud Sel, 

Vice VD och HR-, Marknad-, och Hållbarhetschef på Väsbyhem.

För att praktiskt möjliggöra förändringen arbetade Väsbyhem tillsammans med lönehandläggare och lönesystem. Det byggdes en lösning för bolaget då det var första gången systemägarna fick frågan att plocka bort karensavdraget för alla medarbetare.

Slopat karensavdrag infördes från 1 januari 2024. Väsbyhem kommer att göra löpande utvärderingar av det nya konceptet under året.Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Väsby. Bolaget äger ca 4 900 lägenheter och ca 40 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2022 uppgick till 507 Mkr och soliditeten till 29,05 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag. Väsbyhems slogan och vision är att vara ”En värd för alla. Idag och imorgon".


Kontaktpersoner

Marknad- och kommunikationschef
Caroline Sjölund