2010-05-20 08:20Pressmeddelande

Väsbyhem skapar 210 nya ungdomslägenheter

Väsbyhem fattade den 18 maj beslut om att avsätta 210 lägenheter i det befintliga beståndet som ungdomsbostäder. Lägenheterna är geografiskt spridda i beståndet, både i olika hus och bostadsområden. Lägenheterna som avsätts för detta syfte har en lägenhetsyta om maximalt 45 kvm. Efter genomförd åtgärd kommer Väsbyhem att ha totalt 250 ungdomslägenheter av det totala bostadsbeståndet som uppgår till 5 501 lägenheter.

 

-          Detta känns naturligtvis jätteroligt att kunna genomföra, att ge våra ungdomar som söker en egen bostad en större chans att få det.  Vi vet ju alla hur svårt det är för en ung människa att få en egen lägenhet i Stockholmsregionen, då man ju ofta antingen studerar och har låga studiemedel, eller kanske nyss fått sitt första jobb och därigenom en relativt sett låg lön. Dessutom slipper man ju nu att konkurrera med alla andra som söker mindre bostäder säger Väsbyhems vd Ulf Dohnhammar.

 

Ungdomsbostäder kan sökas i åldern 18-23 år och kan bebos till dess att man fyller 25 år. Därefter erbjuds man en annan bostad i beståndet. I bostadskön kan man ställa sig när man fyllt 18 år, med undantag för folkbokförda i Upplands Väsby som kan ställa sig i kön vid fyllda 16 år.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel