2022-09-13 12:30Pressmeddelande

Väsbyhem satsar på energioptimering med hjälp av AI

Magnus Byberg, ansvarig för projektet från Väsbyhem

Väsbyhem har ingått ett avtal med Kiona för att ansluta 1 950 lägenheter till energioptimeringstjänsten Edge. Samarbetet med Kiona är en del av Väsbyhems långsiktiga arbete för att nå uppsatta klimat- och energimål, som i detta fall innebär installation av smart styrning och energioptimering med AI-teknik. 

Avtalet går ut på att installera smart styrning och energioptimering med AI i 1 950 av Väsbyhems lägenheter. För de boende kan detta rent praktiskt innebära att man upplever ett jämnare klimat i bostaden, eftersom systemet både läser av temperaturen i lägenheten och är uppkopplat till väderprognoser. Det kommer därför vara möjligt att proaktivt anpassa lägenhetstemperaturen. Det har tidigare genomförts ett pilotprojekt på Hagvägen i Upplands Väsby med goda resultat. 

Syftet med avtalet är att Väsbyhem tillsammans med Kiona ska arbeta för att nå Väsbyhems uppsatta klimat- och energimål, som är i linje med Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ om att energianvändningen ska minska med 30 procent fram till år 2030. 

- Vi är fortfarande i ett tidigt skede, men vi tror verkligen på detta. Samarbetet går helt i vår linje med ett av våra affärsmål om energieffektivisering. Under mina drygt 30 år på Väsbyhem har vi gjort många traditionella energiåtgärder i vårt bestånd och har kommit en bra bit på vägen mot att nå våra energimål. Vi har saknat ett par pusselbitar kring smart styrning och optimering. Med det nya HBV-avtalet på plats kan vi äntligen ta ytterligare kliv i vårt energi- och miljöarbete och även ta ansvar för att använda energi på ett hållbart under den pågående energikrisen. Med det sagt känns det både spännande och viktigt att utöka samarbetet med Kiona, säger Magnus Byberg, Fastighetsingenjör på Väsbyhem.

Avtalet mellan Kiona och Väsbyhem är möjligt tack vare det nya HBV-avtalet som tecknades strax innan sommaren. Avtalet möjliggör för medlemsbolag inom Sveriges Allmännytta att enkelt handla upp kostnadseffektiva tjänster kopplat till energioptimering med AI och prognosstyrning för att accelerera arbetet med energioptimering och smart styrning.

- Med tanke på den nuvarande energisituationen som gör den kommande vintern till en utmaning inte minst för fastighetsägare känns det inspirerande att utöka vårt samarbete med Väsbyhem. Vi använder vår plattform för att koppla upp, få kontroll och optimera en större del av beståndet i Upplands Väsby med vår AI-tjänst Edge, säger Martin Eksberg, Head of Business på Kiona Sverige.

Bakgrund kring samarbetet:
Sedan HBV-avtalet trädde i kraft har ett flertal allmännyttiga bostadsbolag valt att implementera smart styrning och energioptimering med AI i sina bestånd med hjälp av Kiona, som erbjuder digitalisering av värme-, kyl-, ventilations- och kylsystem i både nya och gamla byggnader. Väsbyhem kommer löpande att följa upp resultatet av detta samarbete.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Magnus Byberg, Energicontroller, AB Väsbyhem, 072 542 70 90, magnus.byberg@vasbyhem.se

Martin Eksberg, Head of Business, Kiona AB, 073 20 74 540, martin.eksberg@kiona.com 

 

 


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Väsby. Bolaget äger ca 4 900 lägenheter och ca 40 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2021 uppgick till 482 Mkr och soliditeten till 29,00 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

AB Väsbyhem