2010-01-13 13:12Pressmeddelande

Väsbyhem satsar 310 Mkr i rekordunderhåll

Väsbyhems styrelse har tagit beslut om en rekordsatsning på underhåll av bostadsbeståndet uppgående till 310 Mkr eller motsvarande ca 813 kr/kvm under 2010.

Åtgärderna innebär, förutom en fortsatt förnyelse av 200 lägenheter per år (aktuellt just nu är Sigmaområdet), en rad underhållsåtgärder i andra bostadsområden. Bland annat sker kulvertbyten på fjärrvärmesidan, nya kylar/frysar installeras, tak läggs om och isoleras och fasader renoveras.

En stor del av insatserna utgörs av energibesparande åtgärder.

Den extra satsningen är möjlig att genomföra tack vare de stora försäljningar som genomförts de senaste åren då drygt 800 lägenheter sålts till privata aktörer och knappt 1 400 lägenheter sålts genom ombildning till bostadsrätt.

  • Vi har som branschen i övrigt ett stort underhållsbehov av bostadsbeståndet som uppfördes under miljonprogrammet och har, de senaste tre åren, redan förnyat ca 800 lägenheter. Nu tar vi ytterligare ett steg för att se till att våra fastigheter under en lång tid framöver kommer att vara attraktiva att bo i för våra kunder säger Väsbyhems vd Ulf Dohnhammar i en kommentar till rekordsatsningen.

 


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel