2010-07-01 16:37Pressmeddelande

Väsbyhem säljer fastighet till Möller & Partners

Fastigheten som säljs består av två huskroppar om totalt 216 lägenheter och är belägen på Hasselgatan 11-28 i Upplands Väsby kommun.  Köpeskillingen uppgår till 128 Mkr och tillträde till fastigheten sker den 7 oktober 2010. PricewaterhouseCoopers har varit säljarens rådgivare vid affären.

Upplands Väsby kommuns kommundirektör Björn Eklundh kommenterar affären:
-  Vi är mycket glada över att vi nu får in ytterligare en privat aktör på bostadsmarknaden i Upplands Väsby som kan bidra till kommunens fortsatta utveckling.

Väsbyhems vd Ulf Dohnhammar kommenterar affären:
-  För våra hyresgästers skull är vi glada att det blev Möller & Partners som köpte fastigheten, då vi har mycket goda erfarenheter av dem från deras förvaltning av Väsby Centrum i samband med att vi sålde centrumanläggningen för ett antal år sedan. 

Möller & Partners vd Henrik Jussi-Pekka kommenterar affären:
- Vi är tacksamma över att få förtroendet att förvärva bostäderna och kommer att fortsätta det långsiktiga arbete som Väsbyhem har gjort. Vi ser fram emot att återigen vara verksamma i Upplands Väsby som är en intressant expansiv kommun.

Möller & Partners AB är verksam inom förvaltning samt ägande av fastigheter. Företagets affärsidé är att agera som förvaltare åt investerare på den svenska fastighetsmarknaden samt vara delägare i de bestånd som man förvaltar.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel