2007-05-15 09:02Pressmeddelande

Väsbyhem säljer 734 lägenheter i Smedby

Upplands Väsby kommun har fattat beslut om att Väsbyhem ska bjuda ut sitt bostadsområde Smedby I till försäljning. Området består av 734 hyreslägenheter, med en total boyta om 48 000 kvm och drygt 3 000 kvm lokaler. I försäljningen kommer också mark som ligger i anslutning till området att ingå. Området genomgår detaljplanearbete för tillskapande av ca 150-200 nya lägenheter. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har utsetts till säljarens rådgivare i affären. Stor vikt kommer att läggas på köparnas långsiktighet som hyresvärd samt deras vilja att rusta upp området och bygga nya bostadsrättslägenheter. Försäljningen bedöms kunna genomföras under sommaren med tillträde någon gång under hösten. Kommunstyrelsens ordförande Jan Holmberg kommenterar försäljningen; - Försäljningen är ett led i det förändringsarbete vi gick till val på och fick väljarnas förtroende för, nämligen att förändra och skapa fler valmöjligheter. Genom att sälja ca 10 % av Väsbyhems bostadsbestånd skapas konkurrens inom hyresrättens område i Upplands Väsby. Genom försäljningen får vi också in en ny aktör som förutom att förvalta hyresrätter också ges möjlighet att bygga 150- 200 nya bostadsrättslägenheter centralt i Upplands Väsby vilket vi ser mycket positivt på. Väsbyhems VD, Ulf Dohnhammar kommenterar försäljningen; - Genom försäljningen av Smedby I lever vi upp till det nya ägardirektiv vi fick efter valet, att sälja 10 % av beståndet. I området har vi en längre tid planerat för en rejäl förnyelse. Försäljningen kommer på ett positivt sätt frigöra resurser till förnyelse av andra bostadsområden inom Väsbyhems bestånd. Kontaktpersoner på Väsbyhem VD: Ulf Dohnhammar Telefon: 08-590 981 11 Mobil: 070-592 53 70 ulf.dohnhammar@vasbyhem.se Styrelsens ordförande: Kent Hjalmarsson 08-693 18 44 070-601 18 44 kent.hjalmarsson@gmail.com Kontaktpersoner på Upplands Väsby kommun Kommunstyrelsens ordförande: Jan Holmberg Telefon: 08-590 970 43 Mobil: 073-910 40 43 jan.holmberg@upplandsvasby.se Kommundirektör: Björn Eklundh 08-590 970 31 073-910 40 31 bjorn.eklundh@upplandsvasby.se ------------------------------------------------------------------------------------------ AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby kommun. Bolaget äger 7 900 lägenheter och 55 000 kvm lokaler. Väsbyhem omsatte 525 Mkr under 2006 och har en soliditet om 23%. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och har uppmärksammats vid ett flertal tillfällen för sitt nyskapande, bl.a. genom Expressens miljöpris och Sveriges första riktiga bostadsmässa, Bo-85.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel