2023-11-24 10:30Pressmeddelande

Väsbyhem och Laholmshem vinner Vitec Awards

Laholmshem och Väsbyhem vinner Vitec Awards.Laholmshem och Väsbyhem vinner Vitec Awards.

Genom att uppmuntra till beteendeförändringar har Väsbyhem, Laholmshem och Vitec lyckats minska hyresgästernas el- och varmvattenanvändning med upp till 46 procent. För sitt arbete vinner Väsbyhem och Laholmshem Vitec Awards som årets hållbarhetsinspiratörer.

På Vitecdagarna delades priset Vitec Awards ut för positiva hållbarhetsarbeten, där deltagarna på Vitecdagarna röstat fram "Årets Hållbarhetsinspiratör" bland de nominerade. I år vann Väsbyhem tillsammans med Laholmshem priset för sitt inspirerande hållbarhetsarbete. 

Under 2023 har Väsbyhem, Laholmshem och Vitec tillsammans i ett Vinnova-projekt tagit sig an utmaningen att minska hyresgästernas energianvändning. Genom att satsa på beteendeförändringar med hjälp av beteendeexperter på Nordic Behaviour Group har bolagen lyckats identifiera och adressera vilka beteenden som hindrar minskad energianvändning. 

Två olika typer av insatser användes för att minska energianvändningen. I Laholm låg fokus på att minska elförbrukningen i samband med torktumling. Genom att informera och tipsa om hur hyresgästerna kan hängtorka i stället för att torktumla tvätten, sänktes elförbrukningen med fem procent. I Upplands Väsby var fokus på att minska varmvattenförbrukningen. Under fyra månader fick 400 slumpmässigt utvalda hyresgäster dels ett nytt utseende i sin boendeplattform för att de skulle kunna se hur deras egen varmvattenförbrukning ställde sig gentemot liknande hushålls förbrukning. De fick även riktad information med tips om hur de kan minska varmvattenförbrukningen. Insatsen gjorde att lågförbrukare minskade sin förbrukning med hela 46 procent, med en genomsnittlig minskning på nio procent.

Vi är väldigt glada över äran att vinna priset som årets hållbarhetsinspiratör, men framför allt över det fina resultat som projektet har fått. Deltagandet har gett oss nya arbetsmetoder för hållbarhetsutmaningar och lagt grunden för fina samarbeten mellan oss, mjukvaruexperterna på Vitec och beteendeexperterna på Nordic Behaviour Group, säger Azarina Bäckström, hållbarhetssamordnare på Väsbyhem.

Projektet visar att arbeta beteendefokuserat kan ge stora effekter på centrala utfall utan merkostnader. En viktig del av Väsbyhems hållbarhetsarbete är att genom samarbeten inspireras till framtida lösningar. Under oktober har Väsbyhem även föreläst på Klimat- och energikicken om Vinnova-projektet i syfte att fortsätta inspirera och dela kunskap tillsammans med andra aktörer.Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Väsby. Bolaget äger ca 4 900 lägenheter och ca 40 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2022 uppgick till 507 Mkr och soliditeten till 29,05 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag. Väsbyhems slogan och vision är att vara ”En värd för alla. Idag och imorgon".


Kontaktpersoner

Marknad- och kommunikationschef
Caroline Sjölund