2010-11-24 15:24Pressmeddelande

Väsbyhem inför individuell debitering av varmvatten

Väsbyhem och hyresgästföreningen har träffat en överenskommelse om införande av individuell mätning och debitering av varmvatten.  

Den 1 januari införs systemet på Hagvägen 1-27 och berör 99 hushåll. Tekniken för att införa en individuell mätning och debitering av varmvatten finns totalt installerad i knappt 900 lägenheter, vilka alla kommer att vara anslutna under 2011.

I praktiken kommer hyresgästerna att få ett avdrag på sin hyra motsvarande en schablonmässig kostnad för varmvatten, som utgår från snittförbrukningen per kvm i Väsbyhems fastighetsbestånd. Därefter debiteras varje hushåll för den konsumtion man har av varmvatten varje månad.

Väsbyhems vd Ulf Dohnhammar kommenterar överenskommelsen.

-  Det är glädjande att vi träffat ett avtal om detta med hyresgästföreningen. Väsbyhem har sedan länge stora ambitioner på miljöområdet och har bland annat slagit fast en maximal förbrukning av energi om 75 kWh/kvm bostadsyta i både nyproduktion och efter förnyelse. Vi är också miljöcertifierade sedan ett år tillbaka och fick nu i november vårt certifikat förnyat. Att vi nu även kan ge våra hyresgäster en möjlighet att spara varmvatten och därigenom energi känns mycket tillfredsställande.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel