2019-06-03 09:18Pressmeddelande

Väsbyhem i nytt samarbete för ökad trivsel i källsorteringsrummen

null

Utifrån svaren från kundenkäten som delas ut till halva beståndet varje år, samt genom kontinuerlig dialog med våra hyresgäster görs nu ännu fler satsningar för att öka trivseln i källsorteringsrummen. Åtgärder som görs är bland annat kamerabevakning, justerade öppettider samt biotera. Ytterligare en satsning är det nyligen påbörjade samarbetet med det sociala företaget M29, något som vi är oerhört stolta över.

- Väsbyhem inkluderar alltid ett socialt ansvarstagande i alla frågor. Nu tacklar vi utmaningen med att främja källsortering i just denna anda. Idag finns ett stort behov av att hantera grovsopor som felaktigt hamnar i våra källsorteringsrum. Samarbetet med M29 kommer ta oss ett steg närmare våra mål - vilket känns jättebra. Lyckas vi hålla källsorteringsrummen snygga och rena så kommer vi att se förbättringar på längre sikt, säger Daniel Aronson, förvaltare på Väsbyhem.

M29 Fastighetsskötsel är ett socialt företag med socialt ansvarstagande i fokus, målet är att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv. Personerna som jobbar hos M29har en bakgrund av långtidsarbetslöshet eller har aldrig tidigare arbetat. Ofta beror detta på fysisk och/eller psykisk ohälsa alternativt neuropsykiatriska funktionshinder, men det kan även handla om att man är språksvag alternativt saknar eller har en låg utbildningsnivå.

Ett socialt företag jobbar i samarbete och partnerskap med offentlig sektor och de myndigheter som idag tar hand om och ansvarar för målgruppen som beskrivs ovan. Det kan vara olika förvaltningar i kommuner, Arbetsförmedlingen eller Samordningsförbund m.fl. Målet med samarbetet är att arbetsintegrera målgruppen via arbetsträningar och arbetsrehabiliteringar

- Det är väldigt viktigt att vi ser alla de goda krafter som finns i samhället. Samarbetet med M29 ger Väsbyhem, men också kommunen, möjlighet att ge personer som har längre till arbetsmarknaden en möjlighet att få pröva sina vingar och också göra en insats för andra, säger Maria Fälth (KD) kommunalråd och ordförande i Socialnämnden.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel