2016-11-08 08:33Pressmeddelande

Väsbyhem hjälper och får hjälp av nyanlända

null

Väsbyhem har sedan i våras ett lyckat samarbete med den ideella organisationen Just Arrived som vill göra skillnad. Just Arrived har tagit fram en webapplikation som underlättar för nyanlända att få ett jobb och därmed bättre chans att integreras i det svenska samhället. Plattformen hjälper företag och nyanlända att hitta varandra för olika uppdrag och tjänster.

Just Arriveds projekt handlar om att göra det enklare för nyanlända att snabbare komma i arbete, bygga nätverk och skapa sig ett CV. Man har i projektet även hittat ett sätt att lösa arbetsrättsliga hinder för arbetsgivaren genom ett samarbete med Frilans Finans som tar hand om alla skatter, sociala avgifter och försäkringar.

Samarbetet med Just Arrived uppfattas från Väsbyhems sida som mycket lyckat och uppskattat av både den egna personalen och de arbetssökande vi tagit emot.

- Att företag som Väsbyhem inser värdet av att engagera de nyanlända personer som kommer hit är det som gör hela skillnaden för dessa individer. Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda en hållbar tjänst som skapar affärsnytta, som i sin tur leder till ökad integration, säger Andreas König, grundare och VD Just Arrived.

Den första att bli erbjuden jobbuppdrag hos Väsbyhem under sommaren var Zaher, som kom till Sverige från Syrien i augusti 2015. Sedan dess har det hunnit bli flera uppdrag av olika karaktär, allt från att vara ute på fältet till kontorsarbete och han har snabbt blivit en i gänget.

- Samarbetet med Just Arrived fungerar jättebra! För mig som förvaltare på Väsbyhem, så är det ett mycket smidigt sätt att få snabb hjälp vid uppkomna behov inom vår verksamhet. Det är samtidigt otroligt givande att få bidra till att skapa bryggor mellan arbetsmarknaden och nyanlända, säger Daniel Aronson på Väsbyhem.

Hittills har fyra personer arbetat för oss på förvaltningen. De har varit orädda och nyfikna, och levererat över våra förväntningar. Vi har all ambition att fortsätta med vårt samarbete. Vi har ett samhällsansvar som ett allmännyttigt bostadsbolag – och detta är ett bra verktyg som skapar alla förutsättningar att leva upp till det. Samarbetet med Just Arrived är en stor vinst för alla inblandade. Väsbyhem hjälper och får hjälp.

- Fokus på integration och att få fler personer i arbete har hög prioritet i Upplands Väsby kommun. Därför är det glädjande att Väsbyhem i samarbete med den ideella organisationen Just Arrived kliver fram ytterligare och tar ett ännu större ansvar än tidigare, säger Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel