2023-04-21 07:30Pressmeddelande

Väsbyhem fortsätter utöka satsning på mobilitet

Från slutet av april blir nu fler delade bilar tillgängliga för Väsbyborna – det står klart efter att Väsbyhem tecknat ett samarbetsavtal med bilpoolsföretaget Hyre. Ambitionen är att fler på ett enkelt sätt ska få tillgång till hållbar mobilitet.

I ett första skede introduceras åtta bilar, som kommer vara utplacerade i fyra av Väsbyhems områden. Väsbyhem har tidigare kunnat erbjuda hyrbilar från en annan bilpoolsaktör, som nu ersätts med avtalet med Hyre. Antalet bilar kommer successivt att öka för att täcka så många områden som möjligt och den långsiktiga målbilden är att det i samtliga av Väsbyhems bostadsområden ska finnas tillgång till mobilitetstjänster.

- Denna utökade satsning på mobilitet och delningstjänster ger oss på Väsbyhem möjlighet att erbjuda bättre service, minska klimatpåverkan genom beteendeförändring och samtidigt underlätta vardagslivet för våra hyresgäster. Med tanke på det rådande ekonomiska läget tror vi också att det kan underlätta för många att ha ett alternativ till att äga egen bil, säger Jakop Aslan, verksamhetsutvecklare på Väsbyhem. 

Bilarna kommer kunna användas av alla boende i Upplands Väsby kommun men information har gått ut specifikt till Väsbyhems hyresgäster. Som boende hos Väsbyhem erbjuds man dessutom ett gratis provkörningstillfälle som är giltigt under den första månaden.

Information om mobilitetstjänsten kommer bland annat att ges ut på gårdsträffar, boendedialoger och vid större event som Väsbyhem anordnar.

- Vi tycker det är jätteroligt att Väsbyhem tar ett helhetsgrepp kring mobilitet för att underlätta för sina hyresgäster. Många kan spara pengar genom att ersätta den privata bilen med bildelning och samtidigt minskar man sitt klimatavtryck. Vi ser verkligen fram emot detta samarbete och att få utöka vår närvaro i Upplands Väsby, säger David Öberg, vd på Hyre i Sverige.

Utöver Väsbyhems långsiktiga mål om att kunna erbjuda mobilitets- och delningstjänster i alla befintliga bostadsområden är delningsekonomi och mobilitet en självklar del i planeringen av nya bostadsområden. I samtliga nyproduktionsprojekt är planen att det vid inflyttning ska finnas tillgång till bilpool.

Om samarbetet mellan Hyre och Väsbyhem:
Hyre grundades 2017 och är en av Nordens största aktörer inom bildelning med cirka 2 000 person- och skåpbilar. I Upplands Väsby kommun kommer bilarna finnas utplacerade på Solbergsvägen, Hagvägen, Sigma Centrum, Åhusen och Tunavägen, varav de fyra första är i Väsbyhems bostadsområden. Bilen bokas och låses upp via Hyres app och kan hyras från en timme och framåt.

Vid frågor, kontakta:
Jakop Aslan, verksamhetsutvecklare Väsbyhem: jakop.aslan@vasbyhem.se
David Öberg, vd Hyre Sverige: david@hyre.se

 


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Väsby. Bolaget äger ca 4 900 lägenheter och ca 40 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2022 uppgick till 507 Mkr och soliditeten till 29,05 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag. Väsbyhems slogan och vision är att vara ”En värd för alla. Idag och imorgon".


Kontaktpersoner

AB Väsbyhem