2018-01-16 08:05Pressmeddelande

Väsbyhem fortsätter att vara en utmärkt arbetsplats

null

Väsbyhem har ännu en gång blivit certifierade genom Great Place to Work® som en utmärkt arbetsplats. Ett förnyat certifikat som ger oss en bekräftelse på att vi är på rätt väg. Något som bland annat kännetecknar en utmärkt arbetsplats är god arbetsmiljö, god gemenskap och ett utvecklande och positivt arbetsklimat där man känner förtroende för chefer och ledare. Att få certifieringen ännu en gång ger oss ett kvitto på att vi jobbar rätt.

Som grund för certifieringen ligger en medarbetarundersökning och en kulturinventering som tillsammans beskriver ”ett great place to work” från både medarbetarnas och ledarnas perspektiv. I arbetsplatskulturen ligger grunden till hur vi som jobbar på Väsbyhem förhåller oss, inte bara till varandra utan även till våra kunder.

- Vi har jobbat mycket för att utveckla en effektiv organisation med ett tydligt kundfokus. Att vi har en arbetsplats där alla mår bra och stärks i sin personliga utveckling är en förutsättning för att lyckas. Att vi nu för andra året i rad blivit certifierade som en utmärkt arbetsplats genom Great Place to Work® känns helt fantastiskt, säger Väsbyhems VD Amra Barlov Lindqvist.

Vårt arbete med att bygga en stark arbetsplatskultur och ett starkt varumärke med målet att nå Great Place to Works kvalitetsutmärkelse Sveriges Bästa arbetsplatser fortsätter. Vi ser att vi genom att fortsätta att utveckla vår arbetsplatskultur med positiva relationer och hög grad av tillit kan vi fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda och stolta medarbetare.

Om Great Place to Work®:
Great Place to Work® hjälper organisationer inom alla branscher och storlekar att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. Certifieringen grundar sig på Great Place to Works internationella standard för utvärdering av arbetsplatser. Great Place to Works arbetsplatsstudie baserar sig på över 30 års forskning och analys och är ett effektivt verktyg för de organisationer som vill medverka till att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Certifikatet gäller i 12 månader från erhållen certifiering.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel