2023-11-22 14:45Pressmeddelande

Väsbyhem certifierad som ett Great Place To Work

Väsbyhem certifierad som ett Great Place To Work.Väsbyhem certifierad som ett Great Place To Work.

För åttonde året i rad blir Väsbyhem certifierad som en utmärkt arbetsplats efter att ha genomfört Great Place To Works medarbetarundersökning. Utöver en svarsfrekvens på hundra procent visar enkätsvaren även på nöjdare medarbetare.

Väsbyhem fortsätter att vara certifierad som en utmärkt arbetsplats av Great Place to Work. Under oktober genomfördes medarbetarundersökningen från Great Place To Work som ligger till grund för certifieringen. I år hade Väsbyhem en svarsfrekvens på hundra procent från medarbetarna. 

 Vi är otroligt glada att även i år blivit certifierade som en utmärkt arbetsplats. Inte nog med att vi nådde en svarsfrekvens på hundra procent, enkätsvaren visar även på nöjdare medarbetare, säger Harminder Mankoo HR-ansvarig på Väsbyhem.

Great Place to Work® certifiering är en certifiering av goda arbetsplatser i Sverige. Certifieringen är baserad på Great Place to Work© Institutes globala standard för vad som kännetecknar en god arbetsplats och visar att de anställda upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen.

Gränsen för att bli certifierad är ett förtroendeindex på minst 70 procent. Kriterierna för att certifieras som en utmärkt arbetsplats är bland annat att medarbetarna upplever en god arbetsmiljö, god gemenskap, ett utvecklande och positivt arbetsklimat där man känner förtroende för varandra. Väsbyhem har varit certifierade som ”En utmärkt arbetsplats” sedan 2015. Det är ett resultat av det långsiktiga arbetet för att nå målet om att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Vi har en stark arbetsplatskultur som kännetecknas av omtanke, delaktighet, stark gemenskap och tillit, vilket visas i resultatet från undersökningen som ökat från föregående år. 

Utifrån medarbetarnas svar arbetar hela organisationen med konkreta aktiviteter för att nå målet om att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Vi vet att engagerade medarbetare resulterar i nöjda hyresgäster, därför är det viktiga frågor för oss att arbeta med löpande under hela året, säger Harminder Mankoo.

 

I vår kommer Sveriges bästa arbetsplatser att utses och resultatet presenteras på en gala anordnad av Great Place To Work. 

Great Place to Work® är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. De har mer än 30 års erfarenhet av vad som utmärker en riktigt bra arbetsplats och vad som gör den till en av de allra bästa. I deras arbete utvärderar de organisationer som på så sätt får ett mått på sin arbetsplatskultur och sin insats som arbetsgivare.Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Väsby. Bolaget äger ca 4 900 lägenheter och ca 40 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2022 uppgick till 507 Mkr och soliditeten till 29,05 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag. Väsbyhems slogan och vision är att vara ”En värd för alla. Idag och imorgon".


Kontaktpersoner

Marknad- och kommunikationschef
Caroline Sjölund