2008-01-24 16:23Pressmeddelande

Väsbyhem bygger upp en beställarorganisation

Kontaktpersoner på Väsbyhem VD: Ulf Dohnhammar Telefon: 08-590 981 11 Mobil: 070-592 53 70 E-post: ulf.dohnhammar@vasbyhem.se Styrelsens ordförande: Kent Hjalmarsson Telefon: 08-693 18 44 Mobil: 070-601 18 44 E-post: kent.hjalmarsson@gmail.com Väsbyhem sjösätter under året en ny organisation. Den nya organisationen innebär en övergång från att bedriva verksamheter i egen regi till externt köp av tjänster. Konkret innebär det att vår fastighetsserviceenhet på Holmvägen 22, med utförare inom smide, reparationer, snickeri, kylskåpsreparationer, våtrumsreparatörer etc. läggs ner. Samtidigt förstärks våra resurser inom utemiljö och reparationer lokalt i våra bostadsområden, för att komma närmare våra kunder och ge snabbare service. Resurserna inom besiktningar, underhåll och driftteknik utökas också och samlas på huvudkontoret. Den nya organisationen som omfattar ca 100 tjänster ska vara fullt genomförd per årsskiftet 2008/2009. Övertaligheten om ca 40 tjänster kommer till stor del att lösas genom naturlig avgång och förtida avtalspensioneringar. ------------------------------------------------------------------------------------------ AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby kommun. Bolaget äger, efter nyligen genomförda försäljningar av 900 lägenheter till andra privata fastighetsägare, drygt 7 000 lägenheter och 52 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2006 uppgick till drygt 525 Mkr och soliditeten till 23%. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är kända för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse. Närheten till Arlanda och tågförbindelser till såväl Stockholm som Uppsala gör Upplands Väsby attraktivt för såväl boende som företag.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel