2009-03-04 15:25Pressmeddelande

Väsbyhem bygger rökfria 6-våningshus i trä

null

 

Den 3 mars fattade Väsbyhems styrelse beslut om att bygga tre punkthus i 6 våningar om 24 lägenheter vardera, helt byggda i trä, i området Brunnby Park, i Upplands Väsby. Den första huskroppen ska stå inflyttningsklar den 1 oktober i år och byggare är Lindbäcks Bygg AB.

Byggnaderna kommer även att bli Väsbyhems i särklass bästa ur energisynpunkt med en förbrukning om endast 75 kWh per kvadratmeter boyta.

- Det är jätteroligt att vi som byggherre kan bidra till minskade koldioxidutsläpp och därigenom bidra till att minska Väsbyhems påverkan på den globala uppvärmningen fortsätter Ulf. Dels binds kol genom att konstruktionen är helt i trä, dels kommer huset att vara otroligt välisolerat och utrustat med den senaste tekniken för värmeåtervinning, vilket ger den låga förbrukningen av energi.

- Marknadschef Wilhelm Risberg på Lindbäcks Bygg vill tacka Väsbyhem för förtroendet i projektet och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Ett samarbete som har drivits initialt med utgångspunkt från vårt ramavtal med SABO/HBV. Det typhus som ramavtalet baseras på har uppförts med ett antal olika utföranden, från Haparanda i Norr till Mälardalsområdet i Söder. Med denna order inräknad innefattar nu antalet slutförda och kontrakterade projekt med typhuset över 400 lägenheter.

En nyhet i denna nyproduktion är att ett villkor för att få teckna kontrakt på en lägenhet är att man intygar att man varken som hyresgäst eller som gäst till hyresgäst får röka i lägenheten, på balkongen och inom en viss given markyta runt huskroppen.

- Vi vet att många av våra hyresgäster har problem med att röklukt från bl.a. balkonger tränger in i grannars lägenheter och vill därför fortsätta vår satsning på olika människors individuella behov. Vi har redan tidigare ungdomsbostäder, allergibostäder och seniorbostäder. Nu får vi ytterligare en uppskattad boendeform i vårt sortiment, säger Väsbyhems vd Ulf Dohnhammar.

------------------------------------------------------------------------------------------

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby kommun. Bolaget äger 6 370 lägenheter och 45000 kvm lokaler. Omsättningen för 2008 uppgick till 503 Mkr och soliditeten till 45,1%. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är kända för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden.

Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (25 minuter) som Uppsala (27 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktperson på Väsbyhem Kontaktperson på Lindbäcks Bygg AB

VD: Ulf Dohnhammar Marknadschef: Wilhelm Risberg

Telefon: 08-590981 11 0911-23 10 08

Mobil: 070-592 53 70 070-527 04 54

ulf.dohnhammar@vasbyhem.se wilhelm.risberg@lindbacks.se

-------------------------------------------------------------------------------------

 Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel