2008-12-08 16:25Pressmeddelande

Väsbyhem bygger i kvarteret Messingen i centrala Upplands Väsby

Kontaktpersoner på Väsbyhem
VD: Ulf Dohnhammar Styrelsens ordförande: Kent Hjalmarsson
Telefon: 08-590 981 11 08-693 18 44
Mobil: 070-592 53 70 070-601 18 44
E-post: ulf.dohnhammar@vasbyhem.se kent.hjalmarsson@gmail.com

Kontaktpersoner på Upplands Väsby kommun
Kommunstyrelsens ordförande: Jan Holmberg Kommundirektör: Björn Eklundh
Telefon: 08-590 970 43 08-590 970 31
Mobil: 073-910 40 43 073-910 40 31
E-post: jan.holmberg@upplandsvasby.se bjorn.eklundh@upplandsvasby.seDet gamla industriområdet Messingen mitt i centrala Väsby ska omdanas kraftfullt men med känsla för områdets kulturhistoriska värde. Väsbyhem planerar att låta uppföra 93 lägenheter i ett mycket centralt och attraktivt läge intill pendeltågsstationen. 35 ystnåla student- och/eller ungdomslägenheter om 24-34 kvm där vissa av lägenheterna får ett sovloft i takvåningen. Dessutom 57 "vanliga" lägenheter om 1-5 r.o.k. i storlek 45-105 kvm.

Väsbyhems ambition är att i gestaltningen av husen behålla någon form av industriutseende på platsen där Väsbys "vagga" en gång stod. Trapphus med mönstrat tegel, åttkantiga fönster och sågtandade tak är några exempel som arkitekterna från White arbetar med vid detaljutformningen av ritningar. Utöver lägenheterna tillkommer också två butikslokaler om ca 50 kvm och 220 kvm.

Befintliga byggnader skall rivas och marken saneras från gammalt industriavfall. Därefter skall bl.a. ett nytt gymnasium och bibliotek uppföras. Byggstart 2010 och beräknad inflyttning 2011.

------------------------------------------------------------
AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby kommun. Bolaget äger drygt 6 368 lägenheter och cirka 45 000 kvm lokaler.

Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är kända för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse.
Närheten till Arlanda och tågförbindelser till såväl Stockholm som Uppsala gör Upplands Väsby attraktivt för såväl boende som företag.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel