2010-01-04 15:47Pressmeddelande

Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001

null

Det senaste året har vi tagit viktiga beslut inom miljöområdet i form av energibesparande satsningar och nya och hårdare krav på låg energiförbrukning vid nyproduktion och förnyelse. Under nästa år kommer bl.a. över 100 nyproducerade lägenheter och 200 förnyade lägenheter ha en energiförbrukning om 75 kWh/kvm bostadsyta per år. Vi satsar även 57 Mkr på energibesparande åtgärder i det befintliga beståndet.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel