2009-10-08 15:25Pressmeddelande

Väsbyhem - pionjärer för klimatsmart byggande

Väsbyhems styrelse och ledning har tagit ett unikt miljöbeslut. Byggnormens krav om energiförbrukning i nyproduktion som stipulerar en maximal förbrukning om 110 kWh/kvm skall understigas med mer än 30%, och Väsbyhems förbrukning maximalt uppgå till 75 kWh/kvm hädanefter.

Beslutet innebär att ca 1000 lägenheter de närmaste 5 åren, varav hälften skall nyproduceras och resterande förnyas till nyproduktionsstandard, kommer att visa väg för Sveriges bygg- och fastighetsbransch att det går att ta ansvar för vårt gemensamma klimat.

  • Vi har ett särskilt ansvar inom fastighetsbranschen då vi är stora konsumenter av energi, dels i form av uppvärmning men även för övrig elkonsumtion i våra fastigheter. Det är mycket tillfredsställande att konstatera att vi går i bräschen och genom egna utredningar kan lyckas med detta mycket högt ställda miljömål, säger Väsbyhems vd Ulf Dohnhammar.
De åtgärder inom nyproduktionen och förnyelsen som gör att vi lyckas fåner förbrukningen är; tilläggsisolering av ytterväggar med 20 cm, takisolering upp till 50 cm, fönster med u-värde på 0,9, närvarostyrd/reglerad belysning i trapphus och källare, individuell mätning av respektive hyresgäst temperatur och varmvattenförbrukning, solvärme och balanserade ventilationssystem med värmeåtervinning (FTX-system).

Sammantaget ger dessa åtgärder en minskning av energiförbrukningen till 75 kWh/kvm.

Dagens förbrukning ligger påcirka 200-220 kWh/kvm vilket innebär att energiförbrukningen i Väsbyhems förnyelseprojekt och nyproduktion endast blir en tredjedel av dagens snittförbrukning.

De närmast förestående byggprojekten där den nya policyn kommer att implementeras är;

Norr om Kyrkvägen, nyproduktion av 57 lägenheter (igångsatt), Brunnby Park, nyproduktion av 72 lägenheter (igångsatt), Sigma Centrum, 452 lägenheter förnyas och 250 lägenheter nyproduceras (byggstart i januari 2010).

------------------------------------------------------------------------------------------

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby kommun. Bolaget äger 5 845 lägenheter och 36300 kvm lokaler. Omsättningen för 2008 uppgick till 503 Mkr och soliditeten till 45,1%. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är kända för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden.

Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (25 minuter) som Uppsala (27 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


 


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel