2009-11-13 11:37Pressmeddelande

Väsbyhem - jagar energi för 57 miljoner

Väsbyhem tecknade idag ett avtal med Schneider Electric där 57 miljoner kronor satsas under 2010 för att reducera konsumtionen av energi i det befintliga fastighetsbeståndet. Åtgärderna består bl.a. av solfångare på utomhusbad, fläktbyten, tilläggsisoleringar av tak, termostatbyten, byten av värmeväxlare, och inte minst vidareutbildning av kvartersvärdar och driftspersonal.

Helt nyligen togs beslut om att energiförbrukningen vid nyproduktion och efter ombyggnad maximalt får uppgå till 75 kWh/kvm mot byggnormens krav som stipulerar 110 kWh/kvm.

  • Detta känns som ett naturligt andra steg i det särskilda ansvar vi har inom fastighetsbranschen för den miljöbelastning som uppstår på grund av vår stora konsumtion av energi, dels i form av uppvärmning men även för övrig elkonsumtion i våra fastigheter.
  • Det är mycket tillfredsställande att konstatera att det går att lyckas med mycket högt ställda miljömål i fastighetsbranschen som ju annars är väldigt traditionsbunden säger Väsbyhems vd Ulf Dohnhammar.
------------------------------------------------------------------------------------------

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby kommun. Bolaget äger 5 665 lägenheter och 36300 kvm lokaler. Omsättningen för 2008 uppgick till 503 Mkr och soliditeten till 45,1%. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden.


Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (25 minuter) som Uppsala (27 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.

 


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel