2017-01-30 10:40Pressmeddelande

Väsbyhem - en utmärkt arbetsplats!

null

Väsbyhem har nått upp till den höga nivå som krävs för att bli certfierad av Great Place To Work ®, hittills den första och enda certifieringen av utmärkta arbetsplatser i Sverige.

- Det känns fantastiskt att bli certifierad med tanke på våra engagerade medarbetare och chefer. Det är ett kvitto på vad vi som jobbar här redan vet; att vi är ett härligt gäng som brinner för våra kunder och att vi har en organisation som stöttar oss i vårt arbete, säger Sara Brandt Personalutvecklare och ansvarig för Väsbyhems strategiska personalarbete.

Certifieringen består av två delar – en utvärdering av organisations- och ledaraktiviteter samt en medarbetarundersökning om upplevelsen av att jobba just här. I utvärderingen tittar man på vad organisationen erbjuder sina medarbetare i allt från förmåner och uppskattning till hur chefer och ledare kommunicerar och involverar medarbetarna i verksamhetens utveckling och beslut. Dettajämförs med hur medarbetarna upplever de här frågorna genom att titta på resultatet från medarbetarundersökningen.

För att uppnå en certifiering måste nivån på kulturskapande aktiviteter och utvärderingen av medarbetarna vara i linje med eller överstiga den internationella nivån för godkänd certifiering.

- Sedan ett par år tillbaka har vi jobbat aktivt med vårt arbetsgivarvarumärke. Hur vi vill uppfattas som arbetsgivare och hur våra medarbetar uppfattar oss måste gå hand i hand. När Great Place To Work ® lanserade certiferingen 2016 kändes det som helt rätt väg att gå för oss och vi är otroligt stolta över att lyckas på första försöket,säger Amra Barlov Lindqvist, VD.

Att bli certifierad som en utmärkt arbetsplats med nöjda medarbetare är ett viktigt steg i Väsbyhems arbete för att nå målet om att ha Sveriges nöjdaste kunder 2018.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel