2021-10-05 07:00Pressmeddelande

Utvecklingen av centrala Väsby fortsätter: Väsbyhem förvärvar Medborgarhuset

Medborgarhuset Centralvägen i VäsbyMedborgarhuset Väsby

Nu tar Väsbyhem över utvecklingen av det gamla medborgarhuset på Centralvägen och avsikten med förvärvet är tydlig: En så här central byggnad ska inte stå tom, vi ser fram emot att utveckla platsen med både bostäder och en spännande kommersiell mix, säger Christine Hanefalk (M), ordförande i Väsbyhems styrelse.

Väsbys medborgarhus på Centralvägen byggdes 1962 och har en historia av att inhysa en rad olika verksamheter, men sedan 2015 har huset stått tomt. Peab förvärvade fastigheten från kommunen 2013 och den gemensamma ambitionen var att planlägga fastigheten för bostads- och centrumändamål.

Nu är de övergripande ramarna för en bytesaffär mellan Väsbyhem och Peab klar som innebär att Väsbyhem förvärvar medborgarhuset och Peab förvärvar byggrätter för bostäder och en förskola i området Sigma.
– Vi är mycket glada över det goda samarbete som vi haft och fortsatt har med Väsbyhem och Upplands Väsby Kommun. Det gör att vi långsiktigt kan bidra till en fin mix av boendeformer och vara en hållbar samhällsbyggare i kommunens fortsatta utveckling, säger Anna Nygren, regionchef för samhällsfastigheter på Peab.

Kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M): – Det här är en viktig pusselbit för den fortsatta utvecklingen av hela Väsby. Extra spännande är att Centralvägens karaktär som huvudgata stärks genom fler bostäder och ett ökat serviceutbud. Detta bidrar till att skapa en mer attraktiv och tryggare stad, vilket vi tror att Väsbyborna välkomnar.

Nu startar Väsbyhems arbete med utvecklingen av Centralvägen 9, som är adressen för medborgarhuset. Christine Hanefalk berättar att Väsbyborna kommer att få tycka till kring husets gestaltning. – Vi vet att denna plats betyder mycket för många och det engagemanget vill vi gärna ta tillvara. Vi hoppas att Väsbyborna har ytterligare lite tålamod med det viktiga arbete som nu ligger framför oss, innan vi kan inviga ett helt nytt bostadshus i allra bästa läge, säger Christine Hanefalk.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Väsby. Bolaget äger ca 4 700 lägenheter och ca 39 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2020 uppgick till 468 Mkr och soliditeten till 29,38 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist