2019-07-11 07:30Pressmeddelande

Trivselvärdar ger vuxennärvaro i Väsbyhems områden

null

På Väsbyhem har vi under lång tid aktivt arbetat för att det ska vara trivsamt i våra bostadsområden. Vi har genomfört en rad åtgärder och satsningar som till exempel återkommande boendedialoger för att fånga upp och ta vara på idéer från våra hyresgäster, ett Aktivitetshus där det erbjuds läxhjälp, fotboll, brottning samt förbättrad trafiksäkerhet, belysning och mycket annat. Genom att införa trivselvärdar tar vi nu ytterligare ett steg.

Lagom till sommaren har vi anställt två trivselvärdar i samarbete med Just Arrived. Det huvudsakliga syftet med trivselvärdarna är att det ska röra sig fler trygga vuxna ute i våra bostadsområden. Trivselvärdarna kommer bland annat, i dialog med våra hyresgäster, samla in idéer och önskemål om hur trivseln kan förbättras i närområdet där de rör sig. Tanken är också att de ska skapa kontakt med ungdomar som rör sig i områdena på kvällar och helger. Som en bonus kommer de även snabbt kunna rapportera in skadegörelse, trasiga lampor och liknande till oss.

-Vi ser redan resultatet av trivselvärdarna ute i våra områden. De är mycket uppskattade av våra hyresgäster och har på kort tid lyckats bygga en relation med både vuxna och ungdomar. Vi ser dem som ett trevligt inslag som rör sig i våra kvarter, säger Azarina Bäckström, bosocial samordnare på Väsbyhem.

Än så länge finns våra trivselvärdar runt bostadsområdena Sigma, Väsbyskogen och Dragonvägen. Arbetstiderna varierar efter behov och känns igen genom deras gula varselvästar med en tydlig text på baksidan av västen där det står "Trivselvärd".

-Vi jobbar dagar, kvällar och helger och det är många som kommer fram och pratar med oss. Det är väldigt fint i områdena och hyresgästerna är mycket trevliga. Vi vill skapa relationer och dialog med dem som bor hos Väsbyhem för att tillsammans öka trivseln, säger Hardan som jobbar som trivselvärd.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel