2019-04-16 10:00Pressmeddelande

Rökfritt när Väsbyhem bygger nytt

null

Väsbyhem var tidigt ute med att erbjuda rökfritt boende i hyreslägenhet. Redan 2009 i samband med att tre nya bostadshus byggdes infördes rökfritt både i och i anslutning till de nya husen. Att kunna bo utan att besväras av röklukt från grannen efterfrågas av många, något som nu lett till beslutet att all framtida nyproduktion ska vara rökfri.

Det finns många fördelar med rökfria fastigheter. Kunskapen om rökningens negativa effekter på vår hälsa är känd, framförallt för den som röker naturligtvis, men även för den som utsätts för passiv rökning. Ytterligare ett skäl till beslutet är att rökning sliter mycket på ytskikten i lägenheterna, vilket ofta leder till ökade kostnader för renovering.

- Vi vill kunna erbjuda våra hyresgäster hälsosamma bostäder och att alla ska trivas i våra fastigheter, därför inför vi nu rökfritt i all vår nyproduktion, säger Väsbyhems vd Amra Barlov Lindqvist.

En undersökning gjord av Hyresgästföreningens medlemstidning Hem & Hyra har också visat att hela sju av tio hyresgäster vill förbjuda rökning. Att fatta beslut om att införa rökfritt i all vår nyproduktion känns därför helt rätt väg att gå. Vi är också övertygade om att beslutet att införa rökfritt kommer att tas emot positivt av de som söker bostad hos oss.

Redan under 2020 planerar vi att kunna hyra ut de första av våra nya rökfria bostäder. Det kommer inte vara tillåtet att röka i lägenheterna, på balkong/uteplats, i gemensamma utrymmen eller i direkt anslutning till fastigheten. 


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel