2022-01-21 11:33Pressmeddelande

Peab förvärvar byggrätter i Hasselnöten från Väsbyhem

Väsbyhem har sedan lång tid arbetat med en ny detaljplan för projektet Hasselnöten i centrala delar av Upplands Väsby. Nu säljer Väsbyhem cirka hälften av byggrätterna till Peab som kommer att utveckla området med cirka 100 bostadsrätter, bostäder för äldre samt en förskola. Väsbyhem behåller de resterande cirka 100 lägenheter som kommer att utvecklas i hyresrättsform. Detaljplanen är lagakraftvunnen och byggstart planeras till 2023.

Här får vi tillsammans med Väsbyhem och kommunens möjlighet att utveckla fina mervärden för boendet i området. Med fler upplåtelseformer, en ny modern förskola och bostäder för äldre, säger Emil Javelius, Affärsutvecklare på Peab Bostad.

I samband med att Peab förvärvar byggrätter från Väsbyhem i projektet Hasselnöten förvärvar Väsbyhem en fastighet längs med Centralvägen i Upplands Väsby, som många känner till som det gamla Medborgarhuset.

Det gamla Medborgarhuset har medan det var i drift betytt mycket för många medborgare i Upplands Väsby och varit en plats som framför allt associeras med liv och rörelse. Nu när Väsbyhem tar över fastigheten är ambitionen att vara på platsens historia och utveckla attraktiva bostäder med den i beaktande, säger Magnus Åberg, Affärsstödschef på Väsbyhem.

Frågor besvaras av Magnus Åberg, Affärsstödschef på Väsbyhem, tel. 08-590 981 99.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Väsby. Bolaget äger ca 4 700 lägenheter och ca 39 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2020 uppgick till 468 Mkr och soliditeten till 29,38 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.