2006-09-29 10:54Pressmeddelande

Ombildning till bostadsrätt?

Sedan tidigare ger lagen de boende i hyresrätt stöd för att ombilda boendet till bostadsrätt. I linje med det har Väsbyhems styrelse redan i början av 90-talet fattat ett principbeslut om att möjliggöra försäljning av fastigheter till de boende, om vissa förutsättningar är uppfyllda. Själva grundkravet är att många av de boende i en fastighet vill ombilda till bostadsrätt, så steg 1 är att ta kontakt med sina grannar och efterhöra deras intresse! Om en majoritet av de boende vill köpa sin fastighet, kan en förhandling upptas med Väsbyhem om ett förvärv av fastigheten. I en sådan förhandling kommer självklart pris att diskuteras. Priset sätts, förutom hur läget är på fastighetsmarknaden, också med hänsyn till hur lätt ”avgränsbar” fastigheten är i förhållande till intilliggande fastigheter, ägda av Väsbyhem. I korthet – blir den nya bostadsrättsföreningen och Väsbyhems övriga fastigheter i området rationella förvaltningsenheter hädanefter? Om parterna sedan blir överens sker försäljningen till de boende. De boende som inte vill ombilda behöver inte gå med på det, utan kan bo kvar i den nya bostadsrättsföreningen som hyresgäst. Det finns många formella krav på vad som ska göras vid en ombildning till bostadsrätt. Lättast tar man del av detta via några bostadsrättsorganisationer eller mäklarföretag som är experter på ombildning till bostadsrätt. Se t.ex. www.sbc.se och deras ”tio steg” för ombildning till bostadsrätt.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel