2010-04-29 11:29Pressmeddelande

Nyproduktion, förnyelse och försäljning i Upplands Väsby kommun.

Väsbyhem har nu påbörjat en förnyelse och förtätning av Sigmaområdet i Upplands Väsby kommun. Totalt ska 452 lägenheter upprustas och 228 lägenheter nyproduceras. De nyproducerade lägenheterna kommer att tillskapas genom nyproduktion samt genom påbyggnader av befintlig bebyggelse.

I samband med förnyelsen har Upplands Väsby kommun givit Väsbyhem i uppdrag att sälja två huskroppar om totalt 216 lägenheter. PricewaterhouseCoopers har anlitas för uppdraget.

 Väsbyhems VD Ulf Dohnhammar kommenterar:

Förnyelsen och nyproduktionen genomförs för att lyfta områdets attraktionskraft och förstärka underlaget för Sigma Centrum. I samband med detta ser vi det som mycket positivt att få in en ny aktör på den lokala bostadsmarknaden.

 


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel