2006-11-03 10:25Pressmeddelande

Nybyggnadsprogram för Smedby 1

Nybyggnadsprogrammet är ute på s.k. samråd 24/10-18/12 2006. Därefter upprättas en detaljplan, som kommunfullmäktige ska besluta om, innan bygglov för nya bostäder kan sökas. Det innebär att byggstart för nya bostäder (troligen bostadsrätter) kan ske tidigast under hösten 2008. Väsbyhems planerade förnyelse (ombyggnad av befintliga lägenheter) i Smedby 1 finns redovisat på hemsidan under Sök bostad/Planerad nyproduktion/Smedby. ------------------------------------ http://www.vasbyhem.se


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel