2022-06-17 08:46Pressmeddelande

Nu lanseras TjänsteBo i Upplands Väsby

Nu presenterar Väsbyhem i samarbete med Stena fastigheter och Rikshem tjänsten TjänsteBo. Syftet är att gynna näringslivet i Upplands Väsby genom att erbjuda bostäder till kompetens som anställs från andra delar av landet. Antalet bostäder per år är beräknat till 2-3 stycken.

Med TjänsteBo får lokala företag större möjlighet att anställa kompetens från andra delar av landet, eftersom man då kan erbjuda nyanställda en bostad. Med TjänsteBo vill man förenkla för företag att växa i kommunen och på så sätt bidra till ekonomisk tillväxt. Detta ska på sikt även bidra till att fler Väsbybor får jobb. 

- Det känns fantastiskt att sjösätta konceptet TjänsteBo. Genom det möjliggör vi för fler att kunna locka kompetens till Upplands Väsby och samtidigt uppmuntra arbetsgivare i Väsby att skapa fler sysselsättningsmöligheter till våra redan befintliga kommuninnevånare. Vi vill bidra till samhällsnyttan på detta sätt också. Det känns viktigt för oss på Väsbyhem, säger Lotten Kihlström, kundservice- och uthyrningschef på Väsbyhem. 

Detta är ett pilotprojekt där Väsbyhem samarbetar med Stena Fastigheter och Rikshem. TjänsteBo kan sökas av företag, stat, kommun eller landsting.  

- Det känns otroligt kul att samarbeta med Väsbyhem och Rikshem i denna satsning och bidra till det lokala näringslivet, säger Kim Bernheden, fastighetschef på Stena Fastigheter Stockholm.

TjänsteBo går till så att företaget, som är stationerat i Upplands Väsby kommun, hyr bostaden under ett år. Kontraktet kan sedan överlåtas på personen som bor där förutsatt att krav för uthyrningen är uppfyllda och att anställningen vid den tidpunkten har gått över till en tillsvidareanställning. För att kunna ta del av TjänsteBo behöver även en rad andra kriterier kunna uppfyllas; bland annat så behöver den anställda ha varit folkbokförd på en adress utanför Stockholms län det senaste året innan ansökningsdatum.  

- På Rikshem ser vi detta som en möjlighet att vara med att bidra till en långsiktig fastighetsägare och god samarbetspartner i kommunen. Vi hoppas också att det kan bidra till att främja möjligheter till nya arbetstillfällen, säger Mai Ållebrand, fastighetschef på Rikshem Stockholm Nord

Samarbetet genomförs tillsammans med Tillväxt Väsby, som initierades av stiftelsen Tillväxt Stockholm i syftet att på ett näringslivsdrivet sätt bidra till ökad inkludering. Målet är att genom att erbjuda affärsutveckling, rekryteringsstöd och nätverk till företag i Väsby bidra till att 375 jobb skapas de första tre åren. 

Vill du veta mer om TjänsteBo? Information och blankett finns på Väsbyhems hemsida. 

Mer information om Tillväxt Väsby hittar du här.

Vid frågor och funderingar, kontakta Lotten Kihlström på post@vasbyhem.se.  Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Väsby. Bolaget äger ca 4 900 lägenheter och ca 40 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2021 uppgick till 482 Mkr och soliditeten till 29,00 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

AB Väsbyhem