2022-12-15 15:03Pressmeddelande

Nöjdare hyresgäster hos Väsbyhem

Att Väsbyhems långsiktiga satsning på trivsel och trygghet har gett resultat syns i årets kundundersökning från AktivBo, där Väsbyhem går framåt inom alla områden.

I september delades Väsbyhems kundenkät, som genomförs genom AktivBo, ut till hälften av alla hyresgäster. Svaren är nu sammanställda och går att se uppdelat på bostadsområden, fastigheter och trappuppgångar.

– Enkäten visar vilka bostadsområden vi bör prioritera framåt och hjälper oss att upptäcka om det till exempel finns problem i en fastighet eller trappuppgång. Då kan vi sätta in extra insatser där, säger Joakim Bysell, Förvaltningschef på Väsbyhem.

Kundenkäten mäter fyra olika delområden: trygghet, att det är rent och snyggt, att hyresvärden tar kunden på allvar och att hyresgästen får hjälp när det behövs. Inom alla dessa områden har Väsbyhem fått ett ännu bättre resultat än förra året.

– Vårt övergripande mål är att ha Sveriges nöjdaste hyresgäster och det är glädjande att se att vi har gått framåt inom alla de områden som undersökningen mäter. Vi har under lång tid arbetat på flera fronter och nu ser vi resultatet av det, säger Joakim Bysell.

Väsbyhem har länge arbetat både med ”hårda” frågor, som till exempel att lägenheter och förråd har bra skalskydd, att det finns fungerande belysning liksom en trivsam och trafiksäker utemiljö, men också med ”mjuka” frågor som granngemenskap, trivselaktiviteter och boendedialog.

– Vi har gjort några viktiga vägval, till exempel upphandlade vi en städfirma för sju år sedan som vi har ett långsiktigt samarbete med. Vi har också gjort en stor satsning på våra källsorteringsrum, vilket bidrar till att det är rent och snyggt i våra bostadsområden, säger Joakim Bysell.

Väsbyhems resultat i undersökningen jämförs också med andra hyresvärdar med liknande förutsättningar och Väsbyhem är bland de ledande företagen inom alla områden.

– Trivsel och trygghet är numera en fråga som alla på Väsbyhem jobbar med – och vi gör det tillsammans med våra hyresgäster. Vi har täta dialoger och har blivit allt bättre på att kommunicera och fånga upp hyresgästernas behov och önskemål, säger Peyman Rezapour, Marknads- och hållbarhetschef på Väsbyhem.

Tidigare var trygghet ett område där Väsbyhem fick relativt låga resultat i kundenkäten men successivt har betyget höjts.

– Vi har jobbat intensivt i flera år med att öka tryggheten och har nu hittat formerna för det. Bland annat har vi ett tätt samarbete med föreningar, polis och räddningstjänst och en ökad vuxennärvaro i de bostadsområden som är i behov av det. Det är glädjande att se att våra insatser ger effekt, säger Peyman Rezapour . 

Vid frågor, kontakta:
Joakim Bysell (Förvaltningschef) joakim.bysell@vasbyhem.se
Peyman Rezapour (Marknads- och hållbarhetschef) peyman.rezapour@vasbyhem.se

Text: Jacqueline Fahlander 


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Väsby. Bolaget äger ca 4 900 lägenheter och ca 40 000 kvm lokaler. Omsättningen för 2021 uppgick till 482 Mkr och soliditeten till 29,00 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

AB Väsbyhem