2020-04-17 10:26Pressmeddelande

Minskad oro för Väsbyhems hyresgäster

null

Coronaviruset påverkar alla i vårt samhälle på olika sätt, inte minst äldre och personer som tillhör riskgrupper. Trots den rådande situationen vi just nu befinner oss i arbetar vi på Väsbyhem intensivt för att hitta lösningar på de nya utmaningar vi ställts inför.

Många kan känna sig oroliga inför risken att drabbas ekonomiskt genom minskad eller utebliven inkomst. För att möta denna oro är Väsbyhems ambition att ingen, vare sig man är bostads- eller lokalhyresgäst, ska behöva bli av med sitt hyresavtal på grund av Corona.

Vi är medvetna om att vi sannolikt kommer att se en ökning av antalet bostadshyresgäster med ekonomiska problem framöver. Detta är något vi är förberedda på och vi känner oss trygga i förvissningen om att vi har väl inarbetade rutiner i grunden som vi nu står stabilt på.

- Vi har haft några hyresgäster som redan har hört av sig till oss, men vi har lyckats lugna dem med att vi finns här för att i dialog och nära samarbete med kommunens socialtjänst och andra sociala skyddsnät i samhället arbeta för att hyresgästen ska kunna bo kvar, säger Peyman Rezapour, Bosocial chef på Väsbyhem.

Fokus ligger just nu på att i nära dialog med var och en hitta lösningar med målsättningen att ingen ska vräkas på grund av Corona.

För att även mildra den oro som uppstått bland våra lokalhyresgäster, som kanske är de som hittills drabbats hårdast genom minskade intäkter, arbetar vi aktivt för att hitta anpassade lösningar för de olika verksamheterna. Vi har fått fin respons på vårt arbete och hoppas att våra hyresgäster känner sig tryggare med detta.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel