2017-01-10 10:31Pressmeddelande

Lättare för ungdomar att hitta bostad i Väsby

null

Det har varit ett högt tryck på bostadsmarknaden i Storstockholm och Upplands Väsby under lång tid och inga tecken på att det minskar. Behovet av bostäder för unga är idag jättestort och man ser att detta kommer att fortsätta att öka under kommande år. Det krävs idag många års kötid i vår bostadskö för att få möjlighet att teckna kontrakt på en hyreslägenhet. Något som gör det extra svårt för våra ungdomar när det är dags att flytta hemifrån.

Väsbyhem har sedan många år tillbaks flera olika typer av kategoriboenden att erbjuda olika grupper. Som exempel kan nämnas våra rökfria bostäder och lägenheter för seniorer, men vi har även satsat mycket på att ta fram små lägenheter på 1-2 rum och kök öronmärkta för ungdomar och studenter för att göra det enklare för dessa grupper att komma in på bostadsmarknaden.

Ungdomar som är folkbokförda i kommunen får även ett försprång genom att de kan ställa sig i Väsbyhems bostadskö redan vid 16 års ålder. Den som får kontrakt på en ungdomslägenhet tappar idag också endast två år av sin kötid, vilket gör det enklare när det är dags att söka sig vidare till en större bostad. Därigenom frigörs ungdomslägenheten åter till bostadskön och en ny ungdom.

-Det är fantastiskt att Väsbyhem nu ökar andelen ungdomslägenheter i kommunen, något som kommer att underlätta för ungdomar som vill bo i Väsby, säger kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby kommun, Mathias Bohman.

Under 2017 och 2018 gör vi ytterligare åtgärder för att underlätta för ungdomar i åldern 18-26 som står i vår bostadskö att flytta till en egen bostad. Vi räknar med att kunna erbjuda vår bostadskö 50 extra ungdomslägenheter per år under de närmaste två åren genom att göra om uppsagda mindre lägenheter till ungdomslägenheter innan de hyrs ut.

I vår kommande nyproduktion Åhusen och Soltäppan som färdigställs 2019-2020 planerar vi för ytterligare cirka 70 ungdoms- och/eller studentlägenheter. Vi hoppas att detta kommer att ge våra ungdomar en större chans att hitta sin första egna bostad i Upplands Väsby.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel