2018-01-11 10:56Pressmeddelande

Kvalitets- och miljöarbete ger resultat

null

Väsbyhem har sedan 2009 varit miljöcertifierade enligt ISO 14001 och nu är vi även kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Att vara både miljö- och kvalitetscertifierade betyder mycket för oss och är en bekräftelse på att vi är på rätt väg i vårt arbete med ständiga förbättringar och viktiga frågor som ledarskap, medarbetarnas engagemang och kundfokus.

Att vi som allmännyttigt bostadsbolag tar ett tydligt ansvar för både människor och miljö är en självklarhet för oss. Att vi nu är både miljö- och kvalitetscertifierade har gett oss ett kvitto på att vår ambition att göra rätt saker i rätt tid och med rätt resurser gett resultat.

- I och med att vi sedan 2009 varit miljöcertifierade enligt ISO 14001 kändes det naturligt för oss att nu ta steget vidare till att även bli kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, säger Amra Barlov Lindqvist VD på Väsbyhem.  Ett gemensamt ledningssystem där våra gemensamma mål, rutiner, riktlinjer och policydokument finns strukturerade, samlade och tillgängliga för alla i företaget gör det enklare att fokusera på rätt saker.

Vi lever i en föränderlig värld där det är viktigt att vara miljö- och kvalitetsmedvetna och ha tydligt kundfokus. Det är också viktigt att vi har en hållbar och effektiv utveckling, tydliga mål inom både miljö och kvalitet samt lever upp till våra kunders förväntningar på oss.

- Det känns inspirerande att jobba vidare med våra kvalitets- och miljöfrågor när vi nu fått ett kvitto på att vi gör rätt! Det sporrar oss alla att bli än bättre i arbetet för vårt gemensamma mål – att få Sveriges nöjdaste kunder, säger Anette J:son Skog, Kvalitets- och miljösamordnare på Väsbyhem.

Certifieringarna ger oss verktygen som underlättar vårt dagliga arbete att lyckas med att nå våra mål. Ledningssystemet ger oss stöd för vårt systematiska arbete med ständiga förbättringar och beskriver hur vi ska göra för att möta våra kunders behov.


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel