2016-01-04 14:56Pressmeddelande

Ingen hyreshöjning för Väsbyhems hyresgäster 2016

Förhandlingarna mellan Väsbyhem och Hyresgästföreningen om hyrorna för 2016 och 2017 är färdiga. Överenskommelsen innebär att det inte blir någon höjning alls av hyrorna för 2016 och att hyrorna för 2017 höjs med i genomsnitt 1,25 procent.

Årets hyresförhandlingar har bestått av givande diskussioner i ett gott förhandlingsklimat mellan parterna. Vi är mycket nöjda med att det historiskt låga ränteläget samt bolagets stabila ekonomi medger en ökad satsning på kundnöjdhet samtidigt som vi under 2016 kan ha oförändrade hyresnivåer. Under 2016 kommer vi även att satsa extra på trygghetsskapande åtgärder.

Frågor om hyresförhandlingen kan besvaras av;

Fredrik Laigar, Ekonomichef, tel 08-590 980 00

Amra Barlov Lindqvist, VD, tel 08-590 980 00


Om AB Väsbyhem

AB Väsbyhem är ett allmännyttigt bostadsbolag i Upplands Väsby. Bolaget äger 4 700 lägenheter och 38 117 kvm lokaler. Omsättningen för 2019 uppgick till 447 Mkr och soliditeten till 31,41 %. Bolaget är sedan många år ett av de ledande bostadsföretagen i landet och är känt för sin stora andel marknära och småskaliga bebyggelse samt olika kategoriboenden. Väsbyhem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Närheten till Arlanda (8 minuter) och tågförbindelser till såväl Stockholm (29 minuter) som Uppsala (26 minuter) gör Upplands Väsby mycket attraktivt för såväl boende som företag.


Kontaktpersoner

Amra Barlov Lindqvist
VD
Amra Barlov Lindqvist
Jenny Rud Sel
vice VD, Affärsutvecklingschef
Jenny Rud Sel